DELA
Foto: Stefan Öhberg

Gallupresultat huvudbry för regeringen

Centern och Obunden samling tappar i den senaste gallupen – och det än så länge fiktiva partiet för landsbygdsfrågor tar hela tre mandat.Kan missnöjet mot den förda kommunpolitiken resultera i att Åland får sitt nionde parti?

Det ska sägas att hittills verkar planerna på att omforma den norråländska diskussions- och lobbygruppen för de mer perifera åländska kommunerna – med Runar Karlsson (C) i spetsen – till ett regelrätt parti vara rätt vaga. Det är till och med osäkert om intresse faktiskt finns hos initiativtagarna själva. Men innehållet i fredagens Nya Åland lär ge lite extra iver. Partiet som ännu inte finns får nämligen tre mandat i senaste Åland gallup. Och professor emeritus i statsvetenskap Göran Djupsund ger rörelsen en hygglig chans att lyckas ta sig in i lagtinget.

Att gå till val enbart på ”mer pengar till kommunerna” är förstås väldigt skakigt. Vad gruppen borde göra – om intentionerna att ta plats i lagtinget faktiskt finns – är att hitta en gemensam plattform i flera frågor. I dagarna har en insändare av Runar Karlsson publicerats som kan vara en antydan att forma en bredare plattform. Karlsson föreslog ett par strukturförändringar som han vill se: nämligen konkurrensutsättande av vägunderhållet, en kortare (eller ingen) tunnel, slopa Mise och ett nytt färjfäste på östra Föglö. Det är frågor som mycket väl kan räcka som plattform för ett landsbygdsparti, även om det är oklart vilket gensvar från övriga partier man får för en sådan politik. Men klart är i all fall att missnöje mot den förda politiken finns.

I gallupen gör regeringspartierna sitt sämsta resultat under hela mandatperioden. Gruppen har tappat närmare 20 procentenheter sedan valet 2019 och allra sämst går det för de partierna som gick till val på att stärka kommunerna. Av de som skulle rösta på det nya partiet röstade nästan hälften på Obunden samling förra gången och 30 procent på Centern. Om det var val i dag skulle landsbygdspartiet vinna både vad som i gallupen beskrivs som randkommunerna och i skärgården.

Man ska förstås vara lite försiktig med att dra alltför stora växlar på en gallup, men utgående från det resultat som redovisas finns inga tvivel om hur väljarna rör sig.

Om det inte vore nog så jobbigt för regeringen så har nu Jomala också stämt in i kritikerkören. Det är förstås också ett problem att kommunministerns egen hemkommun, och Ålands näst största, nu väljer att kritisera landskapets kommunpolitik och hävda att den hämmar tillväxten.

I Jomala skulle hälften av de som röstade på Centern 2019 rösta på ett annat parti om det var val i dag. Största utmanare även här är landsbygdspartiet.

En centerledd regering med kvalificerad majoritet har lämnat litet utrymme att utmana lantrådspartiet. Dagens opposition kommer knappast att konkurrera med regeringen om att bibehålla och blåsa liv i dagens strukturer. Och genom att ha med Obunden samling (och kanske delvis Ålands framtid) i regeringsblocket har Centern, åtminstone i teorin, garderat sig för kritik mot den förda politiken.

Men ett nytt landsbygdsparti har en chans att utmana Centern i partiets kärnfrågor. Just därför är utvecklingen problematisk för regeringen: ett nytt parti utgör ett – ur centerperspektiv ovälkommet – alternativ.

Obunden samling gjorde det största procentuella tappet till landsbygdspartiet i gallupen. Även där lär någon form av reaktion krävas för att vända utvecklingen. De redan stormiga relationerna i regeringsblocket lär inte bli lugnare av gallupresultatet. Det kan till och med leda till att sprickan breddas.

Frågan är hur landskapsregeringen kommer att agera. Den har utlovat mera pengar till kommunerna i nästa budget, blir det en tillräckligt stor penningpott för att vinna tillbaka kritikerna? Och öppnar man i så fall upp sig för kritik från andra håll, till exempel kommunreformförespråkaren Moderaterna, om man blir alltför frikostig med de begränsade budgetmedlen?

Det borde finnas en stor oro för skadeståndet som väntar i Finnferries/Ansgar-tvisten, har man råd att förverkliga både vallöftet att riva upp kortrutten och göra kommunerna great again?

Om gruppen som vill representera de perifera kommunerna tidigare uppfattade att de inte fick gehör för sina önskemål så räckte det med att bara yttra orden nytt parti för att få saker i rullning. Nu är frågan hur långt man är beredd att gå för att pressa regeringen.

För så länge kritikerna har vind i seglen behöver regeringen anpassa sin politik för att slippa en ny utmanare på den politiska kartan.