DELA

Gå i opposition, Centern – det behöver Åland

Centern är ett parti i intern kris. Krypskyttet kommer från alla håll, samtidigt som man förhandlar om regeringsposter.
I stället för att söka makten borde partiet gå i opposition och gruppera om.
Allt sedan valkvällen har det stått tydligt för alla och envar att Centern är ett parti som inte mår bra. Under valvakan på Alandica syntes splittringen tydligt när företrädarna delade upp sig i små grupper och tog avstånd från varandra.
Sedan dess har kaoset i Ålands största parti bara blivit än tydligare. I och med att partiordförande Harry Jansson inte samlade nog stöd hos väljarna för att ta sig in i lagtinget, och röstmagneten Jörgen Pettersson skyr ledande ställning nykomling som han är, kände sig förhandlarna Roger Nordlund och Veronica Thörnroos tvingade att överlämna lantrådsposten till Socialdemokraterna.
Då svepte stormen in på allvar.

Kritik har framförts på partistyrelsemöten, i kommentarer på tidningarnas hemsidor och i insändare. Det skälls åt alla håll, och beskyllningarna haglar om både bristande omdöme och handlande i eget intresse.
Det må vara hur det vill med det, men faktum kvarstår: Centern är ett skakat parti. Så vad göra? Svaret är: gå i opposition, bygg om partiet och se över politiken. Det är svårt att omgruppera en stor organisation samtidigt som man ska föra och försvara politiken, och inte blir det lättare när det dessutom är fyra partier i regeringen som alla vill ha sin vilja igenom.
Det finns dessutom fler skäl. Centern behöver tid för att genomlysa, förändra och förnya sitt politiska manifest. Många uppfattar Centern som ett nej-sägarparti i dag. Det är nej till friskolor, det är nej till förändringar i näringsrätten, det är nej till att slå ihop kommuner. Självklart har också Centern framtidsvisioner, men de nådde inte igenom när den stockkonservativa kostymen satt på – med illgrön slips – i valrörelsen.

Om partiet går i opposition får man tid att i lugn och ro tillsätta en framtidskommision som kan ifrågasätta allt, och komma med nya, fräscha idéer för ”det nya Centern”. Här kan partiet bara blicka västerut en aning och se att det är något de flesta partier måste göra förr eller senare.
Moderaterna i Sverige är det mest lyckade exemplet på en total genomsyn som hittade väljarna och ledde tillbaka till maktens boningar. Om man inte vill se på Reinfeldt går det lika bra att titta mot sina bröder och systrar i svenska Centern. Redan när Maud Olofsson tog över hade ett stålbad av politiken genomförts – vem hade kunnat tro att Centern skulle svänga i kärnkraftsfrågan? – och nu genomförs nästa under Annie Lööf.
Att ständigt sitta i regeringsställning omöjliggör i det närmsta en föryngring på det sätt som genomförts i de nämnda svenska partierna. Att samtidigt föra politik och förnya densamma är en allt för svår balansgång. Bättre då att dra sig tillbaka, omgruppera och komma tillbaka starkare till nästa val. När dessutom partiet är så pass splittrat som det är blir akten än svårare att genomföra.
Dessutom måste Centern brygga över sprickan i partiet. Ett omvälvande ordförandeval i vintras – kupp eller inte – och en valförlust för partiet och ett fiasko (Harry Janssons eget ordval) för ordföranden har öppnat dammluckorna för kritik från alla håll. Lägg därtill att partiet har sina frifräsare sedan tidigare som gärna går åt andra hållet, så förstår ni att detta är en ödesfråga för Centern.

Men varför är då detta så viktigt? Jo, för att politiken på Åland behöver ett vitalt Centerparti. Man kan tycka vad man vill om partiet och dess politik, men Centern har varit, är och kommer att förbli en viktig del i den åländska politiken. Men när partiet är på dekis blir det också mindre intressant. När partiet mest mest bara säger nej behöver inte de andra vässa sina argument särskilt mycket.
Varje kraft behöver en motkraft. Precis som Reinfeldt skulle behöva en slagkraftig opposition i Sverige behövs Centern på Åland som motvikt till de andra partierna.
Därför är det av vikt att Centern lyckas med en förnyelse- och förlåtelseprocess. Och det kan bara göras i opposition.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax