DELA

Frivilligt arbete inte inkomst för stater

Moms på frivilligt arbete, det vill vi inte ha. Bort med tassarna, EU-kommissionen.
Vi ska få ”mera effektiva och robusta momssystem”som behandlar alla ekonomiska aktörer likvärdigt. Vi ska få ett system som ”motsvarar det moderna samhällets behov”.
Det betyder, i ett värsta scenario, att frivilligt arbetet inom den tredje sektorn ska likställas med företagande. Då ska alla inkomster av det företagandet beläggas med mervärdesskatt.
Håll alltså i hatten, sorterare och lastare på Emmaus. Håll i hatten, ni som ordnar marknader i skolorna för att samla pengar till ungarnas klassresor. Huka er, ni som med talkokrafter bygger en brygga och säljer grillad korv för att få ihop till virket.
Ni är inte nog beskattade.

EU-komissionär Algirdas Šemetas förslag ger förvisso utrymme för nationella undantag, men det förefaller inte som om man alls fattat vikten av det ideella arbete som i de nordiska länderna utförs inom den tredje sektorn.
Det är inte bara det orimliga, närapå stötande i att man ska momsbelägga frivilligt arbete på föreningsnivå.
Det är också det att man skapar ett redovisningssystem som blir så krångligt, så petigt och eländigt att det kommer att ta död på engagemanget, lika säkert som om man förbjöd det.

Nu är allt inte klappat och klart ännu, men ytterligare ett steg har tagits i processen, trots högljudda protester från svenskt och finländskt håll och framför allt från parlamentet. Kommissionen har kommit med en ”kommunikation” som anger den riktning man vill gå, och förslag till lagstiftning kommer nästa år.
Om det någonsin varit tid att protestera, härja, lobba och skrika, så är det nu.
Föreningsengagemanget och det frivilliga arbetet i de nordiska länderna är väl värt en strid, för det är viktigare för våra samhällen som helhet än både snuset och vårjakten.
Nämnas kan att Calle Haglund, ”vår” EU-parlamentariker, med överlägsna siffror fick igenom en kläm i EU-parlamentet om att ideella organisationer inte ska momsbeläggas.

Mycket ska väl EU-kommissionen bestämma, men förbanna om de ska in med fingrarna i den här syltburken.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax