DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>GUDING Hur blir det med jakten i år? Jägarna vill ha den kvar, EU anser att den strider mot fågeldirektivet och landskapsregeringen skall vara alla till lags när arten till råga på allt har klassats som hotad..

Fridlyst eller stekt ejder? Jaktbeslut svår balansgång

Finns det något i den åländska debatten som väcker så mycket känslor som vårjakten? Mise var på gång en tid, men där har det lugnat ner sig. Vårjakten däremot engagerar, även om jägarna blir färre.
En och annan förutsåg att jakten kunde bli ett hett ämne när Åland gick med i EU. Men de flesta litade på att gamla traditioner skulle tillåtas fortbestå. Desto större blev chocken för jägarna när EU-domstolen förbjöd vårjakten 2005.

Domstolen ansåg att den som vill jaga sjöfågel kan göra det på hösten. Motargumentet från åländsk sida var att fåglarna inte håller sig inom skotthåll på hösten. Det hjälpte inte. Endast alfågel fick jagas på våren, för den hade domstolen glömt bort!

Efter det inleddes ett intensivt arbete för att visa för EU när och var det finns jaktbara fåglar i de åländska vattnen – det vill säga visa att de inte finns på hösten. Inventeringar gjordes 2007, 2008 och 2010 och vintern 2011 fattades beslut att tillåta vårjakt på ejder utöver alfågel. Jakten skulle handla om ett litet antal, vilket av EU hade definierats som omkring 1 procent av den årliga dödligheten inom arten.

Samma beslut om jakt på ejder och alfågel togs 2012 och 2013. Det året ville EU-kommissionen vet hur man hade resonerat när man återinförde vårjakten på ejder.

”Undantagsbestämmelserna i EU:s fågeldirektiv ger oss möjligheten att på selektiv grund (bara hanar) i litet antal, under strikt reglerade och kontrollerade förhållanden bedriva jakt på fåglar vars status är ”gynnsamt bevarande” samt där det inte finns någon annan lämplig lösning till jakt”, förklarade landskapets jaktförvaltare Robin Juslin när jakten fortsatte 2014.

I fjol kom det nya frågor från kommissionen, som ansåg att jakten strider mot EUs fågeldirektiv. Men också i fjol gick landskapsregeringen enhälligt in för att tillåta jakt.

I år ser det knepigare ut. Ejdern har klassats som hotad art i Europa. Och med tanke på att EU-domstolen aldrig har upphävt beslutet att förbjuda vårjakten på ejder så ser Ålands sak inte speciellt stark ut. Inte om man vill fortsätta med jakten.

Att jakten har skötts ”till punkt och pricka utifrån fågeldirektivets anvisningar om undantag”, som centerns lagtingsgrupp skriver i en insändare räcker tydligen inte om arten anses mer hotad än tidigare. I synnerhet inte som kommissionen anser att den strider mot direktivet. Att ejdern inte är hotad här är någonting som man från åländsk sida måste övertyga EU-folket om. Att bara kräva att jakten skall fortsätta låter inte konstruktivt.

Då låter det betydligt mer uppbyggligt att visa hur mycket bättre stammen klarar sig på Åland jämfört med omgivande regioner tack vare den viltvård jägarna sysslar med. Eller för att citera ”jaktministern” Camilla Gunell: ”Det är en balansgång mellan att dels hålla intresset för viltvården uppe så att jägarna rör sig ute och håller efter predatorerna, dels bedöma effekterna av jakt under en känslig period på våren.”

För det är ju det så många har svårt att förstå, att jakten pågår under häckningstiden. Att man skjuter bara gudingar, som har gjort sitt vid det laget, betyder inte att andra fåglar inte kan störas av jakten. Eller?

Harriet Tuominen