DELA

Framåt för Ålands framtid på missnöjesröstarna

Den klaraste trenden i Nya Ålands pejling av väljarsympatierna är att Ålands framtid just nu är det parti som plockar röster som känner sig hemlösa efter upplösningen av Obunden samling, och som känner sig besvikna på Centern.
Pejlingen tyder inte på att Moderat samling kan räkna in de obundna rösterna från det förra valet, och det kvarvarande Obunden samling håller ställningarna ganska väl, med tanke på att de fyra tyngsta profilerna i partiet lämnat det. Kanske har deras väljare inte riktigt registrerat flytten, kanske har tillvägagångssättet lämnat sina spår. Högst sannolikt kommer dock trenden att en del av väljarna följer med till Moderat samling att förstärkas ju närmare valet man kommer.

Det av tidigare erfarenhet förväntade flödet av väljare från det förra valets stora segrare, Socialdemokraterna till Liberalerna, är obefintligt i Nyans gatupejling, och väldigt starkt i nätenkäten. Denna diskrepans, i kombination med det faktum att rösterna från Socialdemokrater till Liberaler kom under en relativt kort tid under tisdagen, ger skäl att anta en viss liberal mobilisering under dagen. Det är alltså svårt att utläsa hur strömmarna verkligen går, även om det förväntade vore att Socialdemokraterna får betala för sin regeringsställning i tappade röster.
Nätenkäter är ett snabbt sätt att få information, men bör alltså läsas med större skepsis än gatupejlingen, som av hävd visat sig ge en bra fingervisning av faktiska trender.

Ålands framtids stora hopp uppåt i väljarsympatierna kan bara tolkas på ett sätt. Just nu är det dit missnöjesröstarna går, de som tidigare lockades av Obunden samlings frifräsarprofil, men inte är bekväma med de rest-Obundnas socialliberala profil.
Dit går också ett antal center-väljare som kanske vill ha ett alternativ längre högerut än Centern, som parkerat tydligt i mitten, men inte lockas av Moderaternas mer stadscentrerade politik. Det är där det nya Moderat samling, med sina nya obundna politiker, kan tänkas plocka tillbaka väljare när partiet väl är ett etablerat och tydligare alternativ.
Ska det lyckas måste det till en tydlig omprofilering och tyngdpunktsförskjutning, så att landsbygdsväljarna verkligen känner att ett parti som kallar sig moderat och höger verkligen är något för dem.

Med tanke på den extremt låga profil som Ålands framtid hållit för självständighetssträvandena, och med tanke på att man tagit tydlig ställning mot rasism och främlingsfientlighet, är Ålands framtid inte ett typiskt missnöjesparti, åtminstone inte på samma sätt som Sannfinländarna eller Sverigedemokraterna. Den separatistiska profilen har tonats ner, man har plockat in det moderna samhällets syn på moral- och värdefrågor, men i den ekonomiska politiken profilerat sig långt ut på högerkanten.
Vad det nu verkar finns det en nisch där, när andra trängs mer mot mitten. Det återstår att se om det är Axel Jonsson som leder Ålands framtid i nästa val, och om inte, i vilken riktning partiet går under en annan, kanske nygammal ledare.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax