DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>FUNKTIONÄRER Utan funktionärer, inga skolmästerskap. Så gick det tyvärr för skolmästerskapen i friidrott i år. På bilden syns funktionärerna från fjolårets skolmästerskap: Tatjana Berglund, Gunilla Stjärnfelt, Mikael Stjärnfelt, Yngve Styrström, Bo-Erik Söderlund, Bror-Erik Granlund, Leif Mattsson och Georg Blomqvist.

Fråga efter funktionärer!

Skolornas friidrottsmästerskap ställdes in. Inte i brist på intresse från deltagarna utan i brist på funktionärer.

Frågan gick aldrig ut till föräldrarna.
Det finns väl ingen som inte vill att skolbarn och -ungdomar ska röra på sig? Varje år arrangeras olika skolmästerskap som lockar barnen att delta. Det är bland annat fotboll, stafett och friidrott. Temadagar i skolan erbjuder ofta rörelse i olika former. I de flesta fall faller ansvaret för att hålla i och hålla ordning under evenemangen på skolornas gymnastiklärare.

Det absolut populäraste mästerskapet har under de senaste åren varit friidrottsmästerskapen. För de flesta handlar det inte om tävlingen utan om en fantastisk möjlighet för barn och unga att få smaka på olika friidrottsgrenar och samlas med andra skolor. Där finns också en möjlighet för Ålands idrottsdistrikts (ÅID) friidrottssektion att se vilka spirande talanger det finns ute på fältet, som friidrottseldsjälen Claes Hellström sade till Nya Åland i en intervju inför mästerskapen 2015. Redan då kände man oro för bristen på funktionärer eftersom uppslutningen var så stor. År 2014 hade man 704 starter och år 2015 901 starter i mästerskapen. Ett annat problem som lyftes fram var att WHA börjar bli för litet för mästerskapen. Antalet löparbanor är för litet, vilket gör att hela evenemanget drar ut på tiden.

Det enorma intresset för friidrott håller i sig och nu på våren 2016 skulle det ha blivit 878 starter. Men i år fick inga barn alls starta i friidrottsmästerskapen. Trots det stora intresset ställdes tävlingarna in eftersom det inte fanns tillräckligt med funktionärer. Tävlingarna hålls numera dagtid, på begäran av skolorna. I samband med det flyttade också arrangören ÅID över ansvaret att ordna funktionärer till skolorna eftersom distriktets ordinarie funktionärer arbetar dagtid och inte kan ställa upp. Men skolorna klarade inte av åtagandet och i år fick skoleleverna gå miste om den väldigt populära tävlingen.

Det som förvånat många föräldrar är att det aldrig gick ut en förfrågan om att ställa upp som funktionär. Om behovet är ett trettiotal funktionärer kan det inte vara en omöjlighet för de deltagande skolorna att försöka få ihop minst fem funktionärer per skola bland sina lärare och föräldrar? Stora skolor kan bidra med flera och mindre skolor mer färre.

I måndags hölls skolmästerskapen i stafett, för många skolor ett genrep inför den nationella Stafettkarnevalen. Visserligen kvällstid, men föräldrauppbådet och -intresset var stort även om stafettmästerskapen inte lockar lika många deltagare.

Där fanns även lärare och andra funktionärer på plats.

Är det helt omöjligt för skolorna och ÅID att gå ut med en förfrågan i god tid för att säkra friidrottsmästerskapens framtid? Även om endast ett fåtal föräldrar per skola ställer upp kan det sammantaget räcka till för tävlingarna.

Det finns alltid föräldrar som vill vara med när skolan ordnar något.

Det är få skolevenemang som lockar så många elever att röra på sig som skolmästerskapen i friidrott. Det är väldigt synd att de inte kan hållas på grund av dålig information och planering.