DELA

Första olyckan – dags att ta nya tag mot vildsvinet

Den första bilolyckan med ett vildsvin är en föraning om vad som komma kan.
I förrgår morse inträffade den första olyckan där en bil körde på ett vildsvin på Åland. Men om inte de vildsvin som uppenbarligen finns i de åländska markerna hittas och skjuts, finns risken att olyckan i Hammarland på onsdagsmorgonen kommer att följas av fler. Många fler.

Statistiken från Sverige ger en lika tydlig som skrämmande bild av hur utvecklingen kan se ut.

Efter att i princip varit utrotade i Sverige sedan mitten på 1700-talet, med undantag för mindre populationer i hägn, hittades en population på cirka 100 vildsvin i Sörmland 1987. Samma år tog riksdagen ett beslut som kom att få oanade följder. Man beslöt att vildsvinet skulle ses som en naturlig del av den svenska faunan.

Från de hundra djuren, som antas härstamma från rymmare från häng, är vildsvinen nu uppe i siffror som uppskattas till 150 000–300 000. En gigantiskt ökning. Och den är i princip omöjlig att stoppa. Enligt Jägareförbundet i Sverige kan antalet vildsvin mycket väl fördubblas de kommande 6–10 åren, trots en intensiv jakt. Avskjutningen av vildsvin har stigit i takt med populationen. Från att ha varit runt 5 000 djur år 2000, sköts över 65 000 vildsvin 2009.

Vildsvinen ställer till mycket problem, och orsakar stora ekonomiska skador. Deras bökande förstår såväl åkrar som skogsbilvägar och parkområden så som golfbanor. Men också i trafiken har vildsvinen blivit ett allt större problem.

Som syns i grafen här ovanför har utvecklingen av trafikolyckor med vildsvin på svenska vägar ökat från under 1 000 år 2055, till över 4 100 toppåret 2012. 2013 gick antalet ned en smula, för att åter öka under fjolåret. Av de olika djur som är inblandade i trafikolyckor har vildsvinet den klart största ökningen under de senaste tio åren.

Vildsvinet orsakar stora skador på de bilar som kolliderar med djuret, och precis som den åländska polisen beskrev i samband med krocken i Hammarland, finns det en uppenbar fara för att ett skadat svin kan gå till attack.

Det är fri jakt på vildsvin på Åland, och det är osäkert hur många individer det faktiskt finns ute i skogarna. Landskapets jaktförvaltare, Robin Juslin, säger i gårdagens Nya Åland att det kanske finns ett till tre svin, men kan samtidigt inte utesluta fler. På sociala medier förekommer uppgifter om att man sett vildsvin på fler håll. Men precis som Jägarförbundet i Sverige konstaterar på sin hemsida är vildsvinsstammen svårinventerad, inte minst eftersom den förändras snabbt.

Det kan alltså vara så att den nu döda grisen i Hammarland rentav var ensam, men den kan också haft artsfränder i skogarna. Artsfränder som snabbt riskerar bli fler, liksom de skador de orsakar både på planteringar och i trafiken.

Frågan om skottpeng på vildsvin har diskuterats av näringsminister Fredrik Karlström tidigare, men rann ut i sanden. Det är dags att ta upp den tråden igen, så vi slipper fler olyckor som den i Hammarland.