DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>TID FÖR FÖRÄNDRING Samfälligheter blev det inte. Men församlingar kan ändå gå samman. Bild från S:t Mikael i Finström.

Förnuft och känsla och synlighet

Det blev nej till tvångssammangående i samfälligheter för de åländska församlingarna vid kyrkomötet i Åbo nyligen. Frågan har diskuterats – för att inte säga ältats – länge.

Det är lätt att förstå argumenten från båda håll, både från de vill önskade samfällighet och de som inte ville ha dem.

Det är självklart att det är förnuftigt och rätt att spara resurser genom att gå samman, att prästen ska syssla med förkunnelse och människonära kontakter – inte fastna i administration på pastorskansliet i timtal.

Men. Det problemet kanske går att lösa på annat sätt?

Det är tillika självklart att det känns bäst med en kyrka mitt i byn, även om församlingen är liten, eller rent av pytteliten. Att kyrkan ska vara nära bygdens folk och att det ska lysa från prästgårdens fönster på höstkvällarna.

Men. Det kanske också går att lösa på annat sätt?

Allt i kyrkan ska inte bli helt nytt hela tiden.

Allt i kyrkan ska ständigt förnyas.

Sammanslagningar är fortfarande en möjlighet. Just nu pågår en utredning om flera församlingar på norra Åland ska gå samman i en enda församling; Brändö-Kumlinge, Sund-Vårdö. Saltvik och Finström-Geta.

Det är fyra nuvarande församlingar. Men man ser genast på namnen att här har sammanslagningar ägt rum i ett tidigare skede. Och bra har det gått.

Det som är viktigt för församlingarna nu är synligheten. I det moderna informationssamhället är budordet mycket enkelt; Syns du inte, finns du inte.

Det finns faktiskt personer som blir förvånade över att det förekommer en mässa på Åland, varje söndag.

Men hallå.

Här och nu samlas faktiskt gudstjänstfirare på ett dussintal platser. Alla söndagar, alla helgdagar.

Och det är inte bara tre tanter på kyrkbänken längst bak. Fler och fler frivilliga engageras i gudstjänsterna, en lärare läser texter, en datatekniker hjälper till vid nattvarden, en konfirmand tar upp kollekt.

Folk kommer samman för att de förstått att svaret på den gnagande oron, stressen och meningslösheten kan finnas i Guds ord och gemenskapen i kyrkan. De kommer för att få ny kraft, förlåtelse, inspiration, inre frid. För att få gråta och jubla.

Nya Åland berättar om denna del av verkligheten i våra nya predikoturer i e-tidningen varje söndag. Också nu på torsdag, Kristi himmelsfärdsdag, publicerar vi predikoturer på en sida i e-tidningen.

Detta är ett försök att för första gången få en samlad bild av all andlighet i landskapet varje söndag.

Meningen är att du som läsare redan klockan 23.00 på lördagskvällen eller på söndagsmorgonen ska få en överblick och fritt kunna välja var du vill fira din gudstjänst: Var har de för sig i Hammarland i dag? Kan vi ta oss till Föglö?

I varje fall syns det att det händer saker inom kyrkan på Åland. Hela tiden.