DELA
Foto: Stefan Öhberg
Bildelning lönar sig både för plånboken och miljön. Fler bilpooler borde inrättas, åtminstone inom staden.

Företag, kommuner och bostadsbolag – starta bilpool

Det finns underlag för bilpooler på Åland. Det gäller bara att hitta rätt former. Det konstateras i en ny kartläggning gjord inom ramen för Bärkraft Åland. Privatbilismen är en av Ålands stora hållbarhetsutmaningar, dags att ta bildelandet på allvar.

På fredag infaller den internationella bilfria dagen. Syftet är att uppmärksamma folk på de miljö- och hälsorelaterade konsekvenserna med att köra bil och uppmuntra bilister till att cykla, gå eller ta buss i stället. På Åland firas dagen denna vecka med tre gratis bussdagar. Det är ett bra initiativ av landskapet som överlag de senaste åren har gjort ett förtjänstfullt arbete med att göra bussresor både förmånligare och mer lockande för ålänningarna. Men den krassa sanningen är att bussar inte löser alla våra miljörelaterade trafikproblem. Där kan bilpooler kan vara ett bra komplement.

Ålänningarna är besatta av sina bilar. I slutet av 2022 fanns det 42 600 motorfordon på Åland, varav tre fjärdedelar eller 32 500 var olika typer av bilar. Många är dock avställda, enligt Åsub var bara drygt 70 procent av bilarna i trafik vid årsskiftet 2022–2023. Satt i relation till befolkningen är antalet personbilar i trafik 610 per 1 000 invånare, betydligt högre än för Finland och Sverige. I Mariehamn allena finns 569 personbilar i trafik. Endast 2,5 procent av personbilarna i trafik drivs med el eller kombination av el och annat drivmedel.

Den som iakttar den åländska trafiken kan snabbt spana att de flesta åker ensamma i sina bilar. En efter en susar folk fram båda på landsvägar och i city. Förutom att vara miljömässigt problematiskt torde det också för individen vara en betydande kostnadsfråga, i alla fall med det senaste årets bränslepriser.

Inte alla vill eller kan välja bussen. Kanske vill man till en specifik destination som är svårnåelig med kollektivtrafik. Eller kanske man vill ta bilen till mataffären för veckohandling. Ett alternativ kunde vara att hyra eller låna en bil. I Sverige är bildelningsekonomin på frammarsch, cirka 4 procent av befolkningen uppges använda någon form av bilpoolstjänst. År 2022 uppskattades den europeiska biloolsmarknaden vara värd runt 70 miljarder euro. År 2030 spås den nå 150 miljarder.

På Åland finns en aktör som bedriver bilpool, det är Lotsberget Ab som erbjuder bostadsägare tillgång till två elbilar. Lotsbergets tjänst är också ett av exemplen som lyfts upp i en ny kartläggning kring bildelning som gjorts inom ramen för Bärkraft Åland. Högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet, som gjort kartläggningen, konstaterar att det finns grunder för att implementera bilpooler på Åland. Sådana som har bäst chans att lyckas är privata bilpooler, företags- och kommunalt ägda bilpooler. Kommersiella bildelningskoncept, alltså vinstdrivande aktörer, är dock inte realistiskt för ett så litet underlag som Åland.

Men det finns alltså flera sätt att möjliggöra bildelningsverksamheter enligt olika win win-koncept som skulle passa ålänningarna. Lotsberget är en av dem, i rapporten framhålls hur man spara in pengar på parkeringsplatser med bildelning. En parkeringsplats vid nybyggnation, Fyren, hade exempelvis ett genomsnittspris på 40 000 euro.

”Om företag fyller Mariehamns krav för parkeringsnormer kan företag reducera deras byggnationskostnader. Kapitalet som sparas kan, som Lotsberget Ab gjorde, investeras i bilar med hög kvalité som även lockar till sig mer användare”, skriver Nordberg i rapporten.

Ett annat gott exempel är Jakobstad som fått till en synergieffekt med stadens egna bilar. På dagarna används de av de anställda och under kvällar och veckoslut kan de hyras av vem som helst. Priset är åtta euro per timme eller 60 euro per dygn. Inkomsterna för uthyrningsverksamheten används för att underhålla bilarna.

Ålänningar har som sagt svårt att skiljas från sina bilar. Miljöargumentet biter inte på alla, men eventuellt kunde de ekonomiska fördelarna med en bilpool hjälpa att få med folk på delningståget. Att äga och använda en bil kostar mellan 200 och 500 euro i månaden om man räknar in bränsle, underhåll, försäkringar, skatter, värdeminskning och kapitalkostnader. Att då i stället betala åtta euro för en timmes körning för att uträtta veckans ärenden kan faktiskt övertyga de mest bilhugade. Detta samtidigt som man sparar in utsläpp och gör staden mindre biltät.

Så. Företag, kommuner, staden och bostadsbolag – inför bildelningsalternativ! Och ålänningar, i väntan på detta, prova att ta bussen den här veckan. Det är faktiskt gratis.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp