DELA

Föreningslivet bygger vårt samhälle starkt

Det offentliga och näringslivet bygger samhället. Men skulle samhällsbygget klara sig utan stödet från den tredje sektorn? Knappast. I sommar upplåter vi ledarsidan till 10 föreningar, för att ge dem möjlighet att berätta om deras verksamhet, mål och vägar till ett bättre samhälle.
Om vi ser det folkstyrda offentliga och näringslivet som byggjobbarna i samhällsbygget, är föreningslivet en trygg stöttepelare. Den tredje sektorn är ett kitt i vårt vardagsliv som binder folk samman.
Varje år bidrar ideella krafter med många, många tusentals arbetstimmar för att göra livet bättre för andra. Det handlar sammanslutningar som kämpar för miljön, om de som stöttar äldre eller handikappade. Det handlar om människor som lägger ned större delen av sin fritid för att barnen ska få idrotta organiserat eller personer som ser till att överbygga kulturella skillnader.
Vi ser dem ofta, vi tackar dem ibland. Men vi ger dem alldeles för lite uppskattning för det jobb de lägger ned i vårt samhälle. Alldeles oavsett om vi tar del av de aktiviteter som föreningarna erbjuder eller om vi delar deras värderingar eller ej så borde vi ofta skänka dem en tacksamhetens tanke. För de gör samhället bättre.

Under tio fredagar kommer den här sidan att upptas av föreningsrepresentanter. De kommer skriva om sina föreningar, vad de gör och vad de vill uppnå med sitt engagemang. De skriver alla under samlingsrubriken ”Så gör vi Åland till en bättre plats”.
För det är oftast just det som föreningslivet handlar om. Det är kanske inte uttalat just i de orden, men genom sina insatser för samhället och dess medborgare så bygger föreningslivet samhället starkare.
Vi börjar resan med de tio föreningarna i morgon då skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, Skunk, får ordet. Under sommaren kommer ni sedan att få stifta bekantskap med De utvecklingsstördas väl, IFK Mariehamn, Lions, Pub Bastun, Ålands Marthadistrikt, Emmaus, Folkhälsan, Regnbågsfyren och Mångkulturella föreningen.
Alla bidrar de till att stötta samhället i allmänhet och vissa grupper i synnerhet. Alla bidrar de till att människor möts och växer.

Vi behöver ett starkt föreningsliv, det ger syre till det samhälle vi ska leva i och förvalta för kommande generationer. Nya Ålands förhoppning är att sommarledarna ger nya infallsvinklar i föreningslivet för dig som läser. Att det skapas nya möten och nya stöttepelare för Åland.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax