DELA
Foto: Mari helin / Unsplash

Föreningar, ge akt på noggrannheten

Plugga föreningslagen, nöt principerna för verksamhetsstöd och ta det säkra före det osäkra.Nya Ålands granskning av Ålands Ungdomsförbund är en väckarklocka för alla föreningar om att vara mycket noga med hur Paf-medel används.

På Åland finns det över 500 föreningar. En otrolig mångfaldsskatt för ett samhälle på 30 000 invånare. Här finns föreningar för idrott, kultur, motor, hantverk, mat, dans, djur och diverse andra intressen och aktiviteter.

Dessa föreningar har alla en styrelse. Att vara styrelsemedlem innebär ett stort ansvar. I Finlands föreningslag går att utläsa att styrelsen ”omsorgsfullt ska sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag samt föreningens stadgar och beslut”. Styrelsen ska också se till att ”bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt”. Det kan låta enkelt, men det är mycket man ska sätta sig in i för att allt ska bli rätt.

Nya Ålands granskning av Åland Ungdomsförbund har visat på hur lätt det kan vara att trampa snett i föreningsdjungeln. Granskningen rörde förbundets affärer med den egna ordföranden och Ungdomsförbundet säger sig själva haft en ”levande” diskussion genom åren om saken och betonar att man alltid legat under upphandlingsnivån.

”Diskussionen är även förd med landskapsregeringen ett flertal gånger genom årens lopp”, säger t.f. ordförande Ann Kvarnström i torsdagens tidning.

Men Annelie Karlberg, myndighetschef på Lotteriinspektionen, som utövar tillsyn över hur Paf-medel, säger till Nya Åland att man borde ha tittat på om det funnits andra alternativ och begärt in offerter.

”Även om beloppen ligger under upphandlingsgränserna hade det varit rimligt att ta in andra anbud. (…) Om man gör upphandlingar av någon som sitter i styrelsen så bör allting vara transparent.”.

Det tåls att påpekas här att Ålands Ungdomsförbund bedriver en hedervärd verksamhet, med stora och folkkära satsningar på underhållning och aktiviteter. För att förverkliga allt detta läggs många timmar av frivillig tid ner. Det är så för många föreningar på Åland.

Men samtidigt har de åländska föreningarna den ynnesten, och det ansvaret, att få Paf-medel. Miljoner delas ut varje år. Exempelvis Ålands Ungdomsförbund beviljades i år 135 000 euro. Det handlar om stora summor, som bör hanteras med varsam noggrannhet.

Men det är inte bara föreningarna som bör vara noga också fördelning och uppföljning av använda Paf-pengar borde skötas bättre. Redan för ett år sedan belyste landskapsrevisionen att det fanns fall där föreningar med icke-kompletta ansökningar fick pengar. Landskapsrevisionen efterlyste också i sin granskning mer resultatuppföljning och föreslog att stickprovsgranskningar görs årligen, både av stora och små föreningar.

En bättre uppföljning och granskning av verksamheterna skulle öka transparensen och fånga upp oklarheter tidigt. Det skulle gagna både föreningar och landskapet – föreningar blir sporrade till att vara extra noggranna och landskapet vet att medlen används på rätt sätt.

Det finns alltså fog för reflektion på många fronter när det gäller Paf-medelsanvändning. Men länge leve föreningslivet!

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp