DELA
Foto: Stefan Öhberg

Föredömligt barnperspektiv av staden

I kväll ordnas ett seminarium i stadshuset om Lilla Holmens framtida utformning.

Men barnen i både skola och förskola har redan satt igång arbetet med sina förslag.
– Det är unikt att samhällsfrågor av den här typen ställs till oss på förskolan. Så det blir spännande att se vad resultatet blir, sade Christian Eriksson, föreståndare på daghemmet Blåbäret till Nya Åland i gårdagens tidning.

Nyan besökte Blåbäret när barnen var i full gång med att planera vilka typer av aktiviteter de ville ha på Lilla Holmen. Området behöver rustas upp och i stadsfullmäktige föreslås att 100 000 euro ska gå till att fräscha upp hela stadsbilden som Lilla Holmen är en viktig del av.

Området är viktigt för turister och ålänningar, för vuxna och barn. Lilla Holmen förtjänar ett lyft.

Att barn får tycka till om utvecklingen av staden är föredömligt. En fördel är förstås att barnen får ett område de trivs att vistas på. Det finns goda exempel från tidigare på stadens brukarperspektiv bland yngre, till exempel den nya skejtparken i Miramarparken där utövarna själva fick vara med och utforma vilka typer av satsningar som skulle göras. Brukare känner oftast bäst till sina egna behov.

Men det finns också en viktig demokratiaspekt i att ha med barnperspektivet i planeringen av stadsbilden.

– Planeringsprocesser brukar kunna dra ut på tiden, så vi får väl diskutera tidsperspektivet med dem (barnen) också. Även om allt inte händer på en gång är det ingen tvekan om den stora entusiasmen, sade Christian Eriksson i samband med Nyans besök på Blåbäret.

Det är en viktig poäng. Även om alla förslag, som bland annat omfattar våffelcafé, trampolin och en hinderbana i vattnet, trampbåtar och rutschbanor, inte förverkligas så får även barnen en chans att meddela sina egna önskemål. Det stärker känslan av ägandeskap och möjligheten att påverka sitt samhälle.

Att kunna skapa den känslan hos så unga medborgare som förskoleelever är positivt. Att skapa en förståelse för att samhälleliga förändringar inte sker över en natt är också en nyttig lärdom som de förhoppningsvis bär med sig i sitt fortsatta samhällsengagemang.

Men nu gäller det också för staden att leva upp till löftena om barnens möjligheter att påverka, att inte bara ta emot synpunkterna och lägga dem på hyllan utan faktiskt göra verklighet av åtminstonde några eller någon av de idéer som presenteras.

Under kvällens seminarium i stadshuset ska flera olika röster höras, bland andra äldrerådet, stadsarkitekten, och olika intresseorganisationer. Det är förstås viktigt att alla kommer till tals i frågan. Men just Lilla Holmen är en plats där barnen ska trivas, och det är naturligt att deras perspektiv bör väga tungt när en eventuell upprustning sätter igång.

FN:s barnkonvention slår fast att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionen slår också fast att barn ska höras i frågor som rör barn.

Mariehamns stads infrastrukturdirektör Kai Söderlund tangerar konventionen när han i måndagens tidning säger att det ligger i stadens uppdrag att de som berörs ska få komma till tals i planeringsprocessen och att barnens synpunkter för just det här området är högst relevant.

Det är helt rätt tänkt.