DELA
Foto: Andreas Dienert

Förbud är ingen lösning

Att förbjuda tiggeri kommer inte att hjälpa de fattiga. Det sopar endast problemen under mattan.
Tiggeridebatten tycks aldrig svalna i vårt västra grannland. Diskussionen fick ny ved under elden senaste vecka då finansminister Magdalena Andersson (S) i en riksdagsdebatt varnade för att ge pengar till tiggare.

“Alla som ger till tiggare ska veta: man riskerar att bidra till människohandel”, sade hon.

Somliga politiker nickar medstämmande medan andra fördömer uttalandet. “Iskylan har trängt långt in i den politiska debatten”, skrev Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm på Facebook. Det finns all orsak till att fundera över om så faktiskt är fallet.

Ännu har inte de svenska Socialdemokraterna förkunnat någon tydlig vilja till att förbjuda tiggeri. Men om det efter höstens val blir ett regeringsskifte och en alliansregering kommer till makten är situationen en annan. Senaste höst blev det klart efter omröstning att Moderaterna vill införa ett nationellt tiggeriförbud.

I februari slog förvaltningsrätten i Malmö fast att Vellinge kommuns tiggeriförbud strider mot lagen. Kommunfullmäktige hade med hänvisning till ordningslagen velat införa tiggeriförbud på sex platser på orten. ”Det framgår inte av utredningen att det förekommit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att ett förbud är befogat”, skriver rätten i sitt domslut, enligt Svt Nyheter.

De som vill förbjuda tiggeri hänvisar, liksom finansminister Andersson, till att tiggare kan vara utsatta för människohandel, att tiggeriet ofta är organiserat och bidrar till ett utnyttjande av EU-immigranter. Men att Vellinge kommunfullmäktige hänvisade till ordningslagen yppar om sanningen. Många upplever det störande att behöva se fattigdomen i vitögat när man åker för att handla.

Att tiggeri kan vara kopplat till kriminell verksamhet är det ingen som förnekar. Människohandel är ett brott som givetvis ska utredas, motverkas och bestraffas. Att på knä sträcka fram en pappmugg skadar ingen och ska således inte heller vara olagligt.

Vill vi verkligen leva i ett samhälle där det är olagligt att desperat be om hjälp? Fattigdom bör bekämpas, överallt. Situationen för EU-immigranter måste förbättras. Ingenting av detta sker genom ett tiggeriförbud.