DELA

Förändringar i Wiklöf-koncernen får följder för hela öriket

Dammet yr. De stora elefanterna stampar i marken, och dånet fortplantas genom ett helt samhälle. Det är generationsskifte och omdaning på gång, och då blir det strid kring vattenhålet.
Den första skakningen i marken var Wiklöf-rekryteringen av Edgar Vickström, från Mariehamns stad till vice vd i koncernen. Den andra skakningen är Dan-Johan Dahlbloms flytt från Wiklöf-ägda ÅTT till Wiklöf-ägda Mathias Eriksson.

Förmodligen kommer det, nu eller om ett tag, ytterligare skiften inom denna koncern som styr så mycket av ålänningarnas vardag. I groparna som blir kvar efter rekryteringarna ska nya människor in, och det skapar en omflyttning på de höga posterna på Åland som faktiskt är bara nyttig. Vår arbetsmarknad är som regel alldeles för trög. Folk byter jobb för sällan, särskilt de i maktpositioner, och (tyvärr), särskilt kvinnorna.

Vad vill då Anders Wiklöf åstadkomma, då man i detta fall kan vara alldeles säker på att en plan av något slag satts i rörelse. Hur ska de nya värvningarna ställas upp på schackbrädet, vem kommer in i stället på de lediga posterna? Vad händer på tidningen Åland, där Wiklöf också har ett stort inflytande?

I dagligvaruhandeln har de Wiklöf-ägda K-butikerna under de senaste åren blivit starkt utmanade av S-Market och Maxinge-bygget. Med undantag av den lyckade satsningen i Godby, där man lyckats möta S-markets expansion, och utbyggnaden av Byggvaruhuset, har faktiskt inte så mycket hänt inom koncernen för att svara på konkurrensen. Kanske ska de nya rekryteringarna och förstärkningen på interna ledningsfunktioner som Edgar Vickström utgör skapa utrymme för framtidsarbete.

Kanske förbereder man en större omställning, där mångåriga koncernchefen Nils Lampi så småningom går i pension, där Anders Wiklöf själv trappar ner på engagemanget, och där en ledande roll väntar för kronprinsen Peter Wiklöf, just nu vd för Ålandsbanken där Anders Wiklöf är majoritetsägare.

I praktiken är Anders Wiklöfs dominans över det åländska samhället så stor att det blir svårt att förhålla sig opåverkad och neutral till honom. Han finansierar satsningar i staden om han känner för det, han äger bägge tidningarna, matbutikerna vi handlar i, skeppshandeln till våra färjor, är en av våra största skattebetalare, äger bank, äger hotell, driver Östersjöfonden.
Är det ens möjligt att skriva om Anders Wiklöf utan att fundera på hur man lägger orden och vilka konsekvenserna kan bli om man förnärmar någon med så stor makt?
Förmodligen inte, är det ärliga svaret.
Med all denna makt kommer ansvar. Om man håller så mycket av Åland i sin hand får allt man gör effekt både i det stora och det lilla.

Så, Anders. Bra att du rumstrerar om och ställer om dina företag för framtiden. Bra att du tar in nytt folk. Bra att du som vanligt tar snabba beslut när du får något för dig. Vi är ju rätt beroende av dig allihop.
Får man i all enkelhet komma med ett önskemål, så skulle det vara följande; Kan du inte någon gång handplocka en kvinna till ett viktigt uppdrag? Det skulle vara en bra signal, och dessutom skulle du få in kunskaper i ditt företag som du saknar i dag. Om alla som jobbar i ledande positioner i dina företag är medelålders män med ekonomi-utbildning så blir ditt beslutsunderlag för snävt.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax