DELA

För mycket prat och för sena kvällar i fullmäktige

Mariehamns stadsfullmäktige hade i tisdags ett ordinarie möte, med ärenden som inte i förväg kunde bedömas som särskilt eldfängda. Mötet inleddes kl 19, och avslutades 00.17.
Är det någon som tror att de ledamöter som satt där drabbades av stora och omvälvande snilleblixtar efter kl 22? Var det någon enda fråga där utgången inte var ganska given från början? Var det blixtrande diskussioner som tack vare tv-sändningen kunde förmedlas till folket?

Med all respekt för de ledamöter som fullgjorde sitt demokratiska uppdrag: Nej, nej och nej.
Det finns ingen rim och reson med mötestider som dessa. Det är orimligt att förvänta sig att energin är på topp hos den del av stadsfullmäktige som förvärvsarbetar under dagarna, och för de politiskt intresserade småbarnsföräldrar och ensamförsörjare som kan tänkas finnas därute är det rena avskräckningsexemplet.
Om man inte vill att de enda som ska kunna delta i det politiska arbetet i staden är yrkespolitiker och pensionärer, så måste det till en förändring.

Det kan hända, kanske, att det finns ett behov och en mening med långa, monologiserande diskussioner som dessa, ur en grundläggande demokratisynvinkel. Det är ändå i samtalet som samförstånd och nya vinklar kan växa fram. Dessvärre är nivån på diskussionerna inte alltid sådan i stadsfullmäktige att man upplever det som en bördig åker för nytänkande.

Som det nu är finns varken begränsningar på taltider eller frekvens, och vissa ledamöter utnyttjar möjligheten att göra sig hörd mycket mer än andra. Det är inte omöjligt att införa sådana begränsningar, man vill bara inte. Eller har inte velat.
Inte heller har man på allvar diskuterat mötestiden, och att förlägga den till dagtid eller eftermiddag/tidig kväll.

Argumentet är att det då skulle bli svårare för dem som förvärvsarbetar att delta. Tro det? Det är fullmäktigemöte relativt sällan, och med lite framförhållning skulle säkert de flesta arbetsgivare kunna godkänna några timmars obetald frånvaro per månad. En enkel enkät i fullmäktige kunde ge svar på den frågan, och det vore ytterst förvånande om inte majoriteten av dem skulle svara att de personligen kunde ordna saken.

Ekonomiskt skulle det vara till fördel att slippa ha stadens personal på plats under dyra kvälls- och övertidstimmar, och det skulle avgjort bli bättre kvalitet på närvaron i fullmäktige om mötena inte alltid hölls på tider då de flesta redan förbrukat sin bästa energi för dagen.

Bästa stadsfullmäktige och stadsledning, fundera på följande.
1. Ändra mötestiderna, så att åtminstone hälften av möten kunde hållas under dagtid.
2. Begränsa talturerna, så att ett anförande har en rekommenderad längd och replikväxlingarna blir snabbare.
3. Diskutera mötesdisciplin i grupperna, och fundera på om faktiskt alla behöver upp och säga samma sak.
4. Inför öppna men strukturerade diskussionsmöten dit också allmänheten välkomnas. Tematisera dem kring frågor som ska upp i fullmäktige, och låt dem som vill prata av hjärtans lust.
5. Om avsikten med diskussionerna i fullmäktige är att föra ut budskapet till allmänheten, då måste man göra det lite snabbare och lite snärtigare. Öva.
6. Håll stadsfullmäktiges budgetmöte under en dag. Inte under två marathonkvällar. Bara testa.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax