DELA
Foto: Erkki Santamala

För farligt – om du är finländare

Migrationsverket i Finland fortsätter att utvisa personer som fått asylavslag till Afghanistan.

Nu vädjar landet till EU om att stoppa utvisningarna. Finland borde lyssna.
Afghanistan har ingått avtal med både Finland, Norge och Sverige om att de ska ta emot de människor som tvångsutvisas härifrån efter att de fått avslag på sina asylansökningar. I oktober förra året gick Afghanistan med på att ta emot närmare 80 000 utvisade – efter hårda påtryckningar och hot om indraget bistånd från EU. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och helt beroende av internationellt bistånd för sin statsbudget.

Men Afghanistans flyktingministrar varnar för att landet inte längre har kapacitet att ta emot utvisade flyktingar på ett humant sätt – något som avtalet säger att de ska göra. Nu vädjar man till hela EU om att stoppa utvisningarna.

– Skicka inte fler människor till Afghanistan, säger landets vice flyktingminister Alema Alema i en telefonintervju med Svenska Dagbladet på torsdagen.

En av anledningarna till att Afghanistan inte längre kan ta emot människorna enligt avtalet är att allt större flyktingströmmar redan kommer från grannländerna Iran och Pakistan. En annan är att säkerhetsläget i landet snabbt har försämrats.

Det här är något som Utrikesministeriet vet om. ”Undvik alla resor” står det under rubriken ”Risknivå” i resemeddelandet för Afghanistan på ministeriets hemsida. Ändå fortsätter Migrationsverket att tvångsutvisa personer som nekas asyl just dit. Trots att Utrikesministeriet anser att det är för farligt att resa dit, åtminstone om resenären är finländare.

Migri medger i en färsk lägesrapport att säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats och att risken för extremt våld har ökat, men konstaterar att det fortfarande är möjligt att skicka människor till huvudstaden Kabul. Man skriver också att det ökade våldet inte är motiv nog för att få rätt till internationellt skydd.

– Utrikesministeriet avråder finländare från att åka till Afghanistan då finska turister eller affärsmän på ett helt annat sätt kan utsättas för fara än de afghaner som återvänder, säger ambassadör Anne Meskanen till Yle (3.5).

Vad ambassadör Meskanen menar med det uttalandet framkommer inte. En bilbomb är rimligtvis lika farlig oavsett vem det är som råkar befinna sig för nära när den detonerar. Afghaner är på intet sätt immuna mot terrorattentat, inte ens när de sker i deras hemland.

I ett pressmeddelande som skickades ut under våren säger Migri att antalet civila offer i Afghanistan i år är något lägre jämfört med i fjol, men efter ett bombattentat i Kabul den 31 maj i år höjdes antalet döda och skadade återigen. Men Kabul anses alltså fortfarande vara tillräckligt säkert att skicka folk till.

Det finns delar av Afghanistan dit man inte utvisar någon, till exempel provinsen Helmand, men personer som kommit till Finland från något av de områdena beviljas inte automatiskt asyl. I stället görs individuella utredningar om möjligheten till intern flykt, alltså att personerna skickas till en annan region i landet.

Något annat som finländska myndigheter vet om är att ett flertal dödsfall till följd av årets tvångsutvisningar har inträffat. Hur många till ska det behöva bli?