DELA

För allas trivsel och bättre politik: var snällare

Utveckla fullmäktigemöten till medborgarinformation, och inför trivselregler för politiker. Frivilligt förstås.
Inför varje nytt skolår och nya klasser i högstadiet ordnas någon form av samarbetsläger, där eleverna får bekanta sig med varann och lära sig att (i någon mån) lita på varann.
Det hela avslutas med att man gemensamt kommer överens om trivselregler för de kommande tre åren, i stil med att man inte ska tala illa om varann, inte kalla varann fula saker och så vidare.

Hur vore det om varje nytt fullmäktige i Mariehamn, varje lagting, varje demokratiskt vald församling på Åland gjorde detsamma. Här några förslag till listan:
1. Var inte förargliga. Ironi, spydigheter, dryga kommentarer pryder inget tal. (Johan Ehn, Barbro Sundback, Lennart Isaksson, Igge Holmberg, Rauli Lehtinen, Roger Jansson).
2. Känn inte behov att gå upp i talarstolen i varje fråga. Andra vill också.
3. Upprepa inte samma argument mer än två gånger. Det är inte bara tidsödande och tråkigt, dessutom funkar det inte.
4. Om du är en politiker på äldre sidan, överväg noga om det du avser att säga redan sagt vid varje möte de senaste 20 åren. Om så är fallet, säg det inte. Alla vet.
5. Sätt tid på strider som går att vinna. Spara på krutet i sånt som är bara ordfäktning. Annars är det som att salta den bördiga jord där nästa politiska kompromiss ska odlas fram.
6. Om du sitter i salen, säg det du ska säga där. Snipiga efterslängar på Facebook är trist och slappt.

Detta skrivet med anledning av tisdagens tv-utsända stadsfullmäktigemöte. Denna demokratins teater är oerhört fascinerande på många sätt. Ibland glimrar det till av ett guldkorn i debatten, en ärligt menad information, ett konkret förslag, ny kunskap.
Alltför ofta är det urgamla ben som plockas och tuggas om igen.

Eftersom Mariehamn nu begärt in offerter för att fortsätta tv-sändningen av fullmäktige-möten vore det en utmärkt arena att utveckla medborgarinformationen något, kanske med korta och noga förberedda resumeer av de tjänstemän som berett olika ärenden.
Många debatter handlar om vad tjänstemän gjort och inte gjort. Gärna skulle man höra dem göra det de är bäst på, att summera och presentera saker för de fritidspolitiker vi ändå har.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax