DELA

För 20.800 euro räddas viktig ungdomsverksamhet

Ingen reson blir det när en del måste spara pyttesummor med stora konsekvenser, och andra kan slösa jättesummor utan konsekvenser alls.
Ibland gör små, små summor pengar oerhört stor skada.
Ibland får man ut en nytta av små, små pengar som vida överstiger det man investerat.
Och ibland kastar man stora pengar, rent bokstavligen, i havet.

I Mariehamn valde den dåvarande hamnnämnden det dyrare anbudet för byggandet av kaj 6. Utan att orda desto mer om beslutsgången eller efterskalven kring det kan man helt enkelt konstatera att det kostade 500.000 euro, på ett bräde.
Kunde man ha fått kajen byggd för den mindre summan hade man sparat om inte en halv miljon så åtminstone en ansenlig summa.

Samtidigt, i en annan del av Mariehamn, föreslår stadens bildningsdirektör, helt i enlighet med sitt uppdrag att hitta sätt att spara, att man lyfter ut Ungdomsorkestern från Medis verksamhet.
Besparing: 10.000 euro. Bildningsnämnden godkänner detta.
Bildningsdirektören föreslår att Träffpunkt ungdom inte längre ska beviljas hyresbidrag för Bastun, och hyran höjs därmed från 100 till 1000 euro i månaden.
Besparing: 10.800 euro. Bildningsnämnden godkänner detta.
Bägge frågorna har diskuterats i nämnden, och man känner till de potentiella konsekvenserna av sitt beslut.

Vi återvänder till infrastrukturnämnden. Där funderar man just nu på huruvida Terramare, som bygger kaj 6, ska betala den förseningsavgift man enligt avtalet ska erlägga för varje påbörjad förseningsvecka.
Enligt kontraktet är kostnaden 25.000 euro per vecka i förseningsavgift.
Om Terramare bara betalar en gång, kan både Ungdomsorkestern och Bastun räddas. Eller?

Naturligtvis är detta ett synnerligen populistiskt räkneexempel, men det saknar inte relevans.
Det tycks alltid finnas pengar för investeringar i saker, till och med så mycket pengar att man har råd att välja ett dyrare alternativ på oklara grunder.
När det kommer till verksamhet för barn och ungdomar finns bara vackra ord om förebyggande verksamhet och satsning på framtiden, men när löftena och prioriteringarna ska räknas i pengar ska till och med mynten som skramlar i byxfickan räknas om och skäras ner. Då pratas det minsann om guldkant och lyx, inte om att alla satsningar på ungdomar är investeringar som går att räkna hem utan problem, i uteblivna problem.

Bästa beslutsfattare i Mariehamn. Ni är på väg att begå ett allvarligt misstag. Verksamheter som den som försiggår inom ungdomsorkestern eller inom Träffpunkt ungdom är så billiga att ni borde skämmas för att ens överväga att ta bort stödet till dem.
Vad betyder det om tillfällen för ungdomar att utöva musik, lyssna på musik, lära sig om gemensamt ideellt arbete, sitta i styrelser och ordna evenemang försvinner? Vad betyder det för Mariehamn som kulturstad. Vad betyder det trivsel och livskvalitet i staden om just det som är roligt försvinner, om platser och verksamheter där ungdomar möts prioriteras bort.

Finns det inte en ledamot i stadsfullmäktige som kunde ställa sig upp på nästa möte och säga: Infrastrukturnämnden har uppenbart för mycket pengar till sitt förfogande. Överför genast exakt 20.800 euro till bildningsnämndens konto, så att ungdomsorkestern och Bastun kan vara kvar.
Nån måtta får det väl vara.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax