DELA

Folkhälsan som sparmetod en oöverträffad möjlighet

Folkhälsan och förändringar i den är ett av de bästa sätten som finns att verkligen spara pengar i samhället. Och det kan var och en göra.
Vad finns det att göra för den som vill hjälpa staden och landskapet att spara pengar?
Vi befinner oss ju uppenbart i ekonomiskt tuffa tider, och våra bästa och skarpaste (ingen ironi) hjärnor är fullt sysselsatta med att få ekvationerna att gå ihop.

Kanske är det barnsligt att ställa frågan, men häng med ändå på ett tankeexperiment där vi alla som bor i landskapet funderar på saken.
Det dyraste vi gör med offentliga medel är att vi blir sjuka eller gamla och kolliga. Det näst dyraste är alla ungar som går i skolan och finns inom barnomsorgen, men å andra sidan skulle vi ju inte jobba och tjäna in skattemedel om så inte var fallet.

Vi lämnar allt det där krångliga med offentlig sektor som en av landskapets största arbetsgivare, med näringslivsstöd som går från skattebetalare till vinstdrivande och -givande företag, med de 16 kommunerna som gör samma saker på sexton olika sätt.
Vi koncentrerar oss på ett enkelt faktum. Om vi alla var friskare skulle det bli billigare. Mycket billigare.

Helt seriöst kunde vi med några enkla åtgärder minska kostnadstrycket på sjukvården betydligt, och kanske därigenom slippa spara på saker som svider extra mycket, som att dra in verksamheter som är viktiga för folk, säga upp människor eller ta ut högre avgifter.

1. Fresta inte på primärvården i onödan. (Ja, det gör vi.) Köp en bra läkarbok, gå och lägg dig när du är sjuk, och tänk inte att ett läkarbesök leder till piller som leder till friskhet. Ibland är det friskare att vara sjuk.
2. Sluta röka och supa så fördärvat. Alkoholskador, alkoholrelaterade sjukdomar, våld i hemmet och påföljande tragedier är jättedyrt. Cancervård är jättedyrt. Alkohol och nikotin är frivilliga laster. Förvisso kanske inte det samhällsekonomiska argumentet biter på en inbiten missbrukare, men redan en liten minskning av bruks- och missbruksrelaterade problem skulle göra skillnad.
3. Ät dig inte sjuk. Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande vårt stora problem, tillsammans med diabetes och andra livsstilsrelaterade folkhälsoproblem.
4. Psykiska sjukdomar blir allt vanligare. Sluta mörka att du mår dåligt. Sök hjälp tidigare. Du blir frisk snabbare, och det blir oändligt mycket billigare än långtidssjukskrivningar och rehabilitering. Det är inget att skämmas för.

Nån kanske tycker att detta är en rad moraliserande banaliteter som radats upp. Må så vara, men hälso- och sjukvården är landskapets ojämförligt största kostnadspost, och alla förändringar där har stor effekt. Det vore smart att snarare satsa på effektivare friskvård och bra folkhälsoarbete än på ännu mera dyr sjukvård.
Dithän har vi inte kommit, och varje gång en ny sparrunda drar igång så är det just sådana saker som ryker, både inom privata företag och inom offentlig sektor.

Kom igen gott folk. Vi måste alla dra vårt strå till stacken.
Tänk på pängarna – ta en morot och en promenad. Det är ändå vi som måste betala.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax