DELA

Folkhälsan – ålänningens förening

I Nya Ålands sommarserie på ledarsidan har turen kommit till Folkhälsan på Åland att presentera sig. Verksamhetsledare Bertil Nordin har ordet.
Vad gör vi på Folkhälsan på Åland för dig som bor här på holmen?
Det hoppas vi du känner till.
Folkhälsan är starkt förknippad med sommarsimskolor, och det är inte så underligt eftersom vi hållit på med verksamheten sedan mitten av 30-talet. Idag utbildar vi ca 800 barn/säsong i våra simskolor.
Ålands Lucia – en tradition som vi bara inte kan vara förutan. Att traditioner är viktiga vet vi alla och speciellt i luciatider har alltid ålänningen visat stor hjälpsamhet för de i vårt samhälle som behöver extra stöd och hjälp.

Efter dessa två, simning och Lucia, börjar nog flera få små rynkor i pannan när allt annat som Folkhälsan bidrar med skall räknas upp.
Familjerådgivningen förstås. En samhällsviktig funktion som funnits i föreningens regi i 30 år och som hjälpt och stöttat familjer när utmaningarna blivit för stora. Under sekretess och med specialutbildad personal tar vi idag emot 1.700 besök årligen för att göra livet och förhållanden bättre.

Dagligen läser vi i tidningarna om den ekonomiska oro som råder världen över. I liten men viktig skala, hjälper Folkhälsan den enskilde individen genom Enheten för skuld- och ekonomisk rådgivning. Hur får vi budgeten att gå ihop i familjen? Många är de som med hjälp av oss, tagit tag i, och fått ordning och reda på inkomster och utgifter.

Jag tänker inte räkna upp allt annat som Folkhälsan erbjuder här på Åland, men måste ändå nämna gym, lekparker, genetisk rådgivning, lekotek, ungdomsverkstad, grupphem för demensboende, lägenheter och så vidare. Sist, men inte minst – i alla våra 16 kommuner har våra lokala föreningar aktiviteter för alla åldersgrupper – aktiviteter som både efterfrågas och flitigt används av ortsborna.
Inom Folkhälsan säger vi ”alla mår bättre när alla mår bra”. Att tillhöra och arbeta för en förening som hela tiden försöker göra det bra och bättre för invånarna är positivt. Och det är inte bara vi anställda som tycker det. När jag senast tittade i medlemsregistret så var vi 2.708 stycken som tyckte samma sak. En insats för hälsa där 10% av befolkningen backar upp oss säger väl egentligen allt.
Men fortfarande finns det mycket mer som borde göras och många fler som vi önskar skulle komma med! Dina tankar, synpunkter och förslag är välkomna. Vad tycker du borde göras för hälsa och livskvalitet i din omgivning?

Genom vår storlek har vi också ett ansvar. Ansvar mot våra medlemmar, anställda, mot våra kunder och klienter men även ett samhällsansvar. Vi ska vara medspelare och föregångare inom hälsoområdet och lyfta fram områden och frågeställningar inom det sociala området. En förening som i år firar 90 år har lyckats med uppdraget.
Genom upplysningsverksamhet i skolorna om till exempel mobbing och sexuella trakasserier försöker vi också så tidigt som möjligt förhindra problem i ungdomars vardag. Tidigt agerande från vår sida, helst två steg före, har ett enda mål – vi ska alla ha det bättre.

Allt detta må-bra-skapande skulle vi inte klarat utan uppbackning och ekonomiskt stöd från våra beslutsfattare och den viktiga Penningautomatföreningen (Paf). Folkhälsan har setts, och ska ses, som en naturlig samtalspart för landskapets styrande organ. Genom samspel och dialog har vi de bästa förutsättningar att även framledes lyfta upp våra gemensamma utmaningar på bordet och försöka hitta lösningarna. Samarbete över gränser och sektorer är den enda rätta vägen att gå.
Jag tycker vi alla ska glädjas åt den positiva utvecklingen för Paf och aldrig glömma att målsättningen de insamlade medlen var, och är, att de ska gå till goda ändamål. Med ett bra hälsoarbete och finansiella möjligheter kommer Folkhälsan även i framtiden att ge ålänningen möjligheter till ett gott liv.
Bertil Nordin
Verksamhetsledare
Folkhälsan på Åland