DELA

Flickor får inte mindre ångest av att äta frukost

– Om jag fick bestämma en rubrik på tidningarnas förstasidor skulle det vara ”Ät frukost”!, sade social- och hälsominister Wille Valve rapporten om elevers hälsa i skolan i onsdags.

När en tredjedel av yrkesgymnasiets flickor lider av ångest känns dock den prioriteringen snedvriden.
Över hälften av yrkesgymnasiets elever anger att de inte äter frukost, något som knappast främjar den fysiska hälsan hos åländska ungdomar. I delen av rapporten som berör upplevd hälsa kan man dock läsa att 33 procent av de tillfrågade flickorna på yrkesgymnasiet och 22 procent på Ålands Lyceum upplever måttlig till svår ångest.

– Dåliga vanor kan spela in. Om man har dålig fysisk hälsa så kan det påverka hur kraven känns. Om man inte äter frukost på morgonen blir man tröttare och orkar mindre, kommenterade utbildningsminister Tony Asumaa siffrorna.

Visst finns det vetenskapliga belägg för att motion och en varierad kost främjar både den fysiska och psykiska hälsan, men att motionera och äta frukost hjälper inte flickor att dämpa sin ångest. Ångestkänslor är mycket mer komplexa än så och berör även faktorer som bland annat stress, psykisk ohälsa och känslor av att inte duga.

När det dessutom finns statistik i rapporten som pekar på att en stor andel flickor blir sexuellt ofredade på nätet tar problemet ännu större proportioner.

Det här är inget nytt. Flickors ångest och utsatthet är ett globalt samhällsproblem och inte bara ett problem i skolan. Men i ett så litet samhälle som Åland finns det en mycket större möjlighet att påverka än i riket eller i vårt grannland i väst. Att lyfta frukostätandet som ett problem framför unga tjejers mentala välmående och trygghet är helt obegripligt. Säkert inte medvetet, men det är bara ett exempel i raden på hur man ser på unga flickors och kvinnors värde i allmänhet.

Så vad gör då landskapet åt saken? Man konstaterar att det är ett komplext problem som är svårt att lösa. Projekt om jämställdhet startas och man jobbar förebyggande. Och det är otroligt viktigt med långsiktiga lösningar av ett så stort problem. Men problemet pågår också precis just nu. Flickor lider nu. Därför behövs också åtgärder precis just nu.