DELA

Flest ålänningar vill ha färre kommuner

En Nyan-pejling är inte vetenskap, det är klart. Ibland när vi pejlar partistöd, är siffrorna i bästa fall en indikation om en riktning, med bred felmarginal.
I onsdags ställde vi dock en rak fråga med tre svarsalternativ; en kommun, tre kommuner, sexton kommuner.
Flest röster fick, med liten marginal, sexton kommuner.
Två tredjedelar av de tillfrågade valde färre kommuner, en eller tre.

Det är ett resultat helt i linje med Åsubs tidigare resultat. Ålänningarna vill ha eller tror på färre kommuner på Åland. Så känslomässigt fästa vid den nuvarande kommunstrukturen som politikerna är, tycks inte vanliga människor vara.
De frågar efter kostnaderna, inbesparingarna och servicen.

När allt är frid och fröjd, det vill säga när pengarna i stort sett räcker till allt som man vill göra, och skulderna inte stiger bortom alla gränser, då behöver man inte göra något. Så har det varit på Åland under en lång tid. Våra sexton kommuner har varit gullig kuriosa som man inte utan viss stolthet berättat om. Finlands minsta kommun, och allt det där.
När nu ekonomin stramas åt och befolkningsutvecklingen ser ut som den gör måste man titta på de strukturer som förorsakar kostnader, som hindrar utveckling och som försämrar kvaliteten på servicen.

Till de partier som ännu inte är redo att se en minskning av antalet kommuner, en öppen fråga: Vad är ni rädda för?
Allvarligt menat. Ingen antydan om feghet och bakåtsträvande. I svaren ligger skissen för hur en framtida kommunkarta ska se ut.
Är det brist på inflytande från de tidigare gammelkommunerna? Behövs det alltså någon form av minoritetsskydd?
Är det oro för ekonomin, att det ändå blir dyrare med en större organisation än flera små, kanske för att fler på allvar får tillgång till lagstadgad service?
Är det oro för att politiker på kommunal nivå förlorar sin makt?
Är det oro för att servicen inte ska bli kvar i periferin? Kan en garantilag stilla den oron?

Det är dags för tydliga svar, och kanske också en redogörelse för hur 16 kommuner faktiskt ska kunna överleva, och vad man gör med dem som inte klarar sig, om man väljer att ha kvar alla.
Under sommaren ska Nya Åland inbjuda representanter för samtliga partier och för regeringen att på ledarsidan diskutera samhällsservicereformen. Läs, begrunda, och skriv vad ni tycker.
Detta är den viktigaste politiska frågan på Åland denna mandatperiod.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax