DELA
Foto: Fredric Häggblom

Fler kvinnor i media – för att de räknas

Fler kvinnor syns i svenska medier. Det visar en internationell mediestudie. Orsaken?Medierna har prioriterat jämn könsbalans och mäter mer frekvent.

Andelen kvinnor i svenska medier är 38 procent enligt den internationella studien Global Media Monitoring Project. I en internationell jämförelse är siffran hög, även om den inte når upp till det vedertagna kravet om minst 40 procent för att anses som jämställd. Det globala snittet ligger på 25 procent.

När den första studien genomfördes 1995 var kvinnornas andel i nyhetsrapporteringen enbart 17 procent.

Svenska medier har länge legat bättre till än snittet i världen, men under många år legat stadigt runt 30 procent, så ökningen är tydlig.

 

För den som undrar varför det alls är viktigt att sträva mot en jämn könsbalans så sammanfattar Maria Edström, nationell koordinator för undersökningen i Sverige, det bra: ”Redaktionerna har mycket att vinna på att göra nyheter med, om och för både kvinnor och män. Publicistiskt innebär det fler perspektiv och ingångar i nyheterna, demokratiskt innebär det att fler kommer till tals och rent kommersiellt så berör det fler människor.”

Nyhetsjournalistik hjälper medborgarna att förstå världen. Om kvinnorna inte finns med i den bevakningen blir medborgarnas uppfattning skev och kvinnors åsikter, erfarenheter och kunskaper riskerar bli marginaliserade, vilket i sin tur motverkar ett jämställt, hållbart, rättvist samhälle.

 

Trots att resultatet nu är bättre än tidigare är fördelningen mellan förekomsten av män och kvinnor i nyhetsrapporteringen i spalterna, etern och dumburken fortsättningsvis skev.

Det är fler manliga politiker som intervjuas och de flesta experter som hörs är män, medan kvinnor dominerar i nyheter om kändisar, kultur och sport. Däremot är fördelningen jämnare när det gäller personer som hörs för deras personliga erfarenhet. Det finns alltså arbete kvar att göra.

 

Vad beror förändringen på?

Förklaringen är enkel: redaktionerna har medvetet prioriterat upp könsbalansen. Man för medvetet statistik – med digitala mätverktyg – och man har en jämställd redaktion och ledningsgrupp samt lönenivå.

SVT Sport är en redaktion som sedan 2015 medvetet satsat för att bevaka sport jämställt. I början var det många som fnissade, men i dag handlar hälften av alla lästa artiklar om damidrott, man räknar sekunder för dam- och herridrott i direktsändningarna och redaktionens sammansättning har ändrats.

Satsningen har belönats med priser, men framför allt har trafiken ökat med över hundra procent på tre år. ”En jämställd sportbevakning har gett oss fler egna nyheter, mer livesport att sända, en kraftigt ökad digital publik och stora konkurrensfördelar. Nu är det ingen som fnissar längre.” säger Åsa Edlund Jönsson, sportchef.

 

Det bästa med den här studien, bortsett från att fler kvinnor tar plats i nyhetsrapporteringen, är att det än en gång bevisar att det går att komma åt ojämställdhet. Det mesta går att mäta, det går att medvetandegöra om hur det ligger till, det går att förändra skevheter och det är möjligt att vinna konkurrensfördelar genom att göra en verksamhet mer jämställd.

Det är en påminnelse och en uppmaning till andra i samhället – ojämställdhet kan bli jämställdhet, om man vill.

Fotnot: Global Media Monitoring Project koordineras av WACC, World Association of Christian Communication och genomförs vart femte år sedan 1995. Nyhetsrapporteringen för en specifik dag kartläggs, där antalet kvinnor och män räknas. I samband med undersökningen gjordes en nationell studie i Sverige, Räkna med kvinnor 2020, som publiceras i samarbete med Medieinstitutet Fojo. Koordinator för den svenska studien är Maria Edström, docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG vid Göteborgs universitet.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp