DELA

Finlands flyktinglinje kan bli ännu hårdare

[image_slider]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[image_items link=”LINK_IMAGE” source=”IMAGE_SOURCE”] Description [/image_items]
[/image_slider]

[button_link size=”medium” src=”URL_HERE”]TEXT_HERE[/button_link]
Valet av inrikesminister kan bli avgörande för hur flyktingpolitiken utvecklas i Finland.
Ministerrockaden i riksregeringen är full gång efter att Samlingspartiet bytte ordförande i helgen. Alexander Stubb har tackat nej till en fortsättning i Juha Sipiläs regering med hänvisning till att Samlingspartiets nyvalda ordförande Petteri Orpo ska få bilda sitt eget regeringsteam.

Före helgen var Orpo inrikesminister med ansvar för bland annat flyktingfrågor. När han nu tar över finansministerposten blir inrikesministerportföljen som bland annat innehåller flyktingpolitiken.

Få frågor har varit så heta som just flyktingpolitiken under det senaste året. Det är Finland som har behörighet i asylfrågor och den fastslagna politiken gäller därför också på Åland.

Under sin tid har Orpo gjort sig känd som en varm förespråkare för humana värden. Medan andra ministrar har vacklat har Orpo tagit tydligt avstånd från gatugardet Soldiers of Odin som patrullerat på gator runt om i Finland.

Men sett till konkreta handlingar och beslut kommer man inte i från att Finlands linje blivit ännu hårdare än tidigare. Också biståndet har skurits ner kraftigt. En av anledningarna är att Sannfinländarna suttit i regeringen, men ansvaret för flyktingpolitiken vilar ändå på hela regeringen Sipilä där Samlingspartiet ingår.

I dag är en av de mest brännande frågorna inom den finländska flyktingpolitiken vilka personer som ska få asyl och hur familjeåterföreningen ska gå till.

Efter att Helsingin Sanomat rapporterat om att en fyrapersonersfamilj från Irak riskerar att splittras mitt itu steg frågan på dagordningen. Anledningen till splittringen av familjen är de lagar som den förra regeringen klubbade och som Migrationsverket följer.

Efter rapporteringen bad Petteri Orpo om en utredning från Migrationsverket.

Det var skenheligt. Faktum är att Orpo själv suttit i den regering som klubbat den allt stramare flyktingpolitiken som Finland valt att föra.

Finlands invandringspolitik hör i dag till de strängaste i Europa. Frågan är därför hur mycket strängare den kan bli. I nuläget finns inget akut tryck eftersom gränsen till Sverige och Ryssland är stängd.

Vilken politiker Samlingspartiet än väljer till inrikesministerposten kommer man inte ifrån det faktum att det finns en falang inom Samlingspartiet som står nära den sannfinländska synen på flyktingpolitik.

Stalltipset är att Paula Risikko tar posten. I invandringsfrågan är hon snäppet konservativare än Orpo men tillhör ändå partiets liberalare grupp. Är hon villig att ge sig in i den politiska hetluften igen förblir Samlingspartiets flyktingpolitik förmodligen den samma.

Däremot kan både retoriken och linjen bli hårdare om Orpo väljer in Elina Lepomäki som också ställde upp i ordförandevalet.

Elina Lepomäki har tidigare sagt att hon inte anser att det nuvarande flyktingpolitiken fungerar eftersom det leder till att förmögna flyktingar flyger till finländska förmåner medan fattiga tvingas stanna kvar. Hon har skrivit att flyktingarna ska få hjälp i sitt hemland med motiveringen att man hjälper många fler på det sättet. Dessutom tycker hon inte att personer i krigshärjade länder per automatiskt ska få asyl utan endast personer som är förföljda.

Ur ett åländskt perspektiv kan det också finnas skäl att följa med om det blir förändringar på utbildningsministerposten eftersom det är där den obligatoriska skolsvenskan ligger.

I dag har en av Stubbs närmaste kolleger, utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen, portföljen. Om Orpo väljer att byta ut henne finns det gott om politiker inom Samlingspartiet som har en mycket njuggare inställning till svenskan.