DELA
Foto: Jonas Edsvik

Finländarna har redan räddat två turistsäsonger

Visit Åland har fört en stark marknadsföringskampanj i Finland under coronapandemin. Men det ska inte behövas en pandemi för att berättiga satsning på inhemska turister.

De inhemska turisterna har stått för största delen av turismen på Åland år 2020 och 2021. De har till en del lyckats fylla hålet som uppkommit i och med avsaknaden av svenskarna. Det är bra. Men varför krävdes en pandemi och kaos i hela världen för att fokus skulle ligga på de inhemska turisterna?

En stark marknadsföring av Åland i Finland har möjliggjorts av extra mycket pengar från landskapsregeringen och det tillfälligt obefintliga behovet av att göra reklam i Sverige.

 

Ett vanligt år får Visit Åland ungefär 1,1 miljoner euro av landskapsregeringen, en summa som stöder marknadsföring i både Finland och Sverige. De två senaste åren har den årliga summan varit närmare två miljoner, som till största delen har satsats på marknadsföring i vårt eget land. Det är inte försvarbart att i fortsättningen, när pandemin är historia, fortsätta stöda Visit Åland med sådana belopp. Summan kommer troligtvis att återgå till det normala och fördelningen mellan reklam i Finland och i Sverige kommer att balanseras efter behov. Det ökande Ålandsintresset bland finländare till följd av stark marknadsföring tyder ändå på att man inte nödvändigtvis måste återgå till den gamla fördelningen. Man kunde fortsättningsvis rikta en större del av marknadsföringen till Finland.

Att tona ner den nuvarande marknadsföringskampanjen när pandemin är över, skulle vara samma som att medge att Åland bara vänder sig till de inhemska turiststyrkorna när inga andra möjligheter finns. Att återgå till den grad av marknadsföring som fanns i Finland före pandemin är inte ett alternativ.

Nyckeln att till samma grad kunna locka finländare hit är en fortsatt välplanerad marknadsföring, men med fokus på kostnadseffektivitet. De senaste två åren har marknadsföringen främst skett digitalt, för att den allmänna tillvaron i hög grad har varit just det, digital. Nu när gatorna i Finlands större städer vaknar till liv kan en mycket mer centrerad, kalla den gammaldags, kampanj räcka för att behålla samma synlighet som hittills under pandemin. När man stiger av tåget i Helsingfors ska man mötas av Ålands flagga. I Åbo och Vasa likaså, bara som exempel. Den digitala delen av marknadsföringen är jätteviktig, men vikten av att från och med nu synas i de större finländska städernas gatubild kan inte överskattas.

 

Marknadsföringen av Åland görs inte enbart för att locka till turism utan också för att locka till inflyttning. Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) har sagt att turismen fungerar som ett skyltfönster för inflyttning. Det stämmer fullt ut, på samma sätt som man sällan köper ett hem före man gått på visning.

På Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsubs, hemsida står det att år 2019 bestod befolkningen på Åland till 19 procent av människor födda i övriga Finland, medan andelen av de som var födda i Sverige eller resten av Norden var 10 procent. Det är alltså tydligt att inflyttningen i huvudsak sker från Finland och att det är därifrån man kan locka till sig fler inflyttare.

Att Visit Åland efter pandemin med mindre medel bör fortsätta skylta med paradisöarna i Finland, eventuellt på bekostnad av reklam i andra länder, behöver inte betyda att man skulle nå färre potentiella utländska turister. Ett fåtal välplacerade reklamer på Helsingfors-Vanda flygplats och på Helsingfors centralstation kan göra mer än man kunde tro. Ju snabbare den turistande, utländska småbarnsfamiljen får syn på Ålands flagga och en bild på Getabergen efter flygets ankomst, desto tidigare äter den familjen glass på torget i Mariehamn.

Det spelar ingen roll om den utländska turisten först turistar på fastlandet, och nästa gång kommer till Åland. Men om den lyckade Ålandskampanjen mot Finland krymper lika mycket som landskapsregeringens stöd till Visit Åland kan väntas minska efter pandemin, så är risken stor att de som under de senaste åren blivit Ålandsfrälsta återgår till att välja utlandsresor framom Ålandsresor. Och det spelar roll.

 

Ju snabbare den turistande, utländska småbarnsfamiljen får syn på Ålands flagga och en bild på Getabergen efter flygets ankomst, desto tidigare äter den familjen glass på torget i Mariehamn.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp