DELA
Foto: Erkki Santamala

Finland måste sluta tvångssterilisera

För att få ändra sitt juridiska kön krävs sterilitet. Det är lika med lagstadgad diskriminering, som av FN likställs med tortyr.
Allt fler väljer att söka sig till vården för att genomgå en utredning av sin könsidentitet. Ifjol var det 800 personer som ansökte om att få inleda en könskorrigeringsprocess, enligt Hufvudstadsbladet.

Innan en person kan ansöka om att korrigera sitt juridiska kön måste hen ha ett läkarintyg om sterilitet. Sterilitet kan uppnås genom medicinering med hormoner eller genom ett kirurgiskt ingrepp.

Dessa 800 individer tvingas, liksom många andra före dem, att genomgå en sterilisering ifall de vill ansöka om att juridiskt korrigera sitt kön. Det borde vara en självklarhet att alla människor ska ha rätt till korrekt könstillhörighet i passet utan att först tvingas bli offer för ett övergrepp och berövas chanserna till biologiska barn.

Tvångssterilisering av kvinnor är en ytterst mörk del av bland annat Finlands och Sveriges historia. 1935 godkände Finlands riksdag, med en stor majoritet, steriliseringslagen. Mellan 30- och 70-talet steriliserades tusentals kvinnor. De flesta av medicinska, men också av sociala eller rashygieniska skäl. Tvångssterliseringslagen infördes aldrig på Åland.

Att tvångssterilisering förekom för inte alls länge sedan får nog de flesta att rysa till av obehag. Varför fortsätter våra lagstiftare att tvinga finländska medborgare till sterilitet?

År 2013 , samma år som Sveriges riksdag efter ett domstolsbeslut tog bort steriliseringskravet, tillsatte Social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp som skulle utreda en reform av den finländska lagstiftningen. Vad är orsaken till denna fördröjning?

Europarådet har vid flertalet tillfällen kritiserat Finland för sin diskriminerande translagstiftning. FN:s specialrapportör ansåg redan år 2013 att steriliseringskravet är en form av tortyr. Människorättsorganisationen Amnesty har inlett en kampanj för förnyandet av den finländska translagen.

Den finländska jämställdhets- och diskrimineringslagen förnyades år 2015. Lagen innebar en komplettering där diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck blev förbjudet. Det finns en uppenbar motsägelse i att det finns en lag som förbjuder diskriminering medan en annan påbjuder den. När den kroppsliga integriteten kränks är det ingenting annat än uppenbar diskriminering.

Den stora majoriteten av befolkningen påverkas inte av lagen, men för vissa individer är den oerhört betydande. Många drabbade ser lagstiftningen som eugenik. Ett modernt land som Finland bör aldrig vara i närheten av sådana kränkningar av människovärdet.

Rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten att bilda familj ska skyddas i lag – inte tvärtom. Mellan den 16 och 20 augusti firas Åland Pride. Det är dagar av festligheter, där alla inkluderas. Vi får hoppas att vi nästa år får möjlighet att fira en lagändring, men för det krävs politisk vilja och agerande. I Sverige föreslås det nu att de transpersoner som på grund av den tidigare lagstiftningen genomgått en sterilisering ska kunna ansöka om 225 000 kronor i skadestånd av staten. Låt oss hoppas att Finlands beslutsfattare snart tar upp den diskussionen.