DELA
Foto: Harriet Tuominen

Finland kan leda EU mot en ljusare framtid

I en tid av klimatkris, EU-skepsis och global politisk turbulens tar Finland över klubban som EU-ordförande idag.

Förväntningarna är höga och ambitionerna likaså. Kanske Finland är just den ledare som behövs just nu?
Ett hållbart Europa – en hållbar framtid. Det är ledorden för Finlands EU-ordförandeskap som startar idag.

”Under vårt stundande EU-ordförandeskap påverkar Finland EU:s framtid. Det är upp till oss själva om vi ser Finland som ett litet eller ett stort EU-land. Ju aktivare vi är, desto större ser vi ut att vara. EU:s framtid ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Enligt sloganen för vårt ordförandeskap är målet Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”, sade statsminister Antti Rinne (SDP) när han presenterade programmet för Finlands riksdag.

Det är en kritisk tidpunkt som Finland tar över ledarrollen för EU och konsekvenserna av besluten som tas det kommande halvåret har stora betydelser för framtiden.

Det här blir Finlands tredje EU-ordförandeskap. Ordförandeskapet sköts i en grupp om tre länder och Finland arbetar i år tillsammans med Rumänien och Kroatien. Ordförandelandet har till uppgift att föra EU:s lagstiftningsarbete och politikinitiativ framåt i rådet och att se till att det finns kontinuitet i behandlingen av EU-ärenden.

Programmet för EU-ordförandeskapet offentliggjordes förra veckan. Prioriteringarna är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet och att stärka EU:s ställning som global klimatledare.

Kärnfrågan för det kommande halvåret ser ut att bli just klimatet. Europeiska rådet ska innan årets slut leverera en klimatstrategi med politisk vägledning till FN. Målet är att EU ska höja sin profil genom att bli klimatneutralt 2050. Och där har lilla landet Finland redan tagit betydande steg i att sätta tonen för ordförandeskapet, åtgärder som redan förra veckan skapade rubriker i internationella medier.

Antalet möten kommer att begränsas genom att öka antalet videokonferenser och flygresorna ska klimatkompenseras genom att finansiera projekt som minskar utsläppen.

”Istället för att ge traditionella gåvor, så som halsduk eller slips, vill vi kompensera utsläppen för deltagarnas flygresor och till exempel satsa på digitalt material”, säger Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet, till Hbl.

Under det första formella ministermötet serverar man närodlad, ekologisk och säsongsbetonad mat. Deltagarna ska också få dricka kranvatten istället för att få vattenplastflaskor.

Dessa till synes små handlingar är symboliskt värdefulla i ett internationellt perspektiv. Man brukar säga att skillnaden mellan något bra och något fantastiskt ligger i detaljerna. I så fall har Finland redan tagit ett stort kliv på vägen till ett lyckat ordförandeskap.

Med tanke på att Finland själva klubbat igenom en ambitiös klimatpolitik, att Finland ska vara klimatneutralt 2035, så är det möjligt att pressa för stora omställningar inom resten av EU.

”Klimatförändringen är den största utmaningen och därför är ”ja, men”-politikens tid förbi vid bekämpningen av den. I Finland, inom EU och på global nivå.” Det konstaterar statsminister Antti Rinne.

Finland må vara ett litet land. Men det hindrar oss inte från att vara en stor ledare. Nu har vi chansen att visa vägen för EU.