DELA
Foto: Jonas Edsvik

Feminism är…

Åtta kvinnor på Nya Ålands redaktion ger sin syn på feminism med anledning av Internationella kvinnodagen.

…att tillsammans jobba för en värld, ett Åland där vi alla har samma möjligheter. Behövs det fortfarande? Oh ja!

Vi och vårt samhälle diskriminerar, medvetet men också omedvetet. Kanske ni sett webbklippet där den mansdominerade orkester börjar ha auditioner bakom ett tygstycke? Plötsligt var orkestermedlemmarna lika många kvinnor och män.

Och filmfestivalen som ifrågasatte varför bara fem procent av finalistregissörerna var kvinnor och införde ”blindomdömen”. Juryn visste varken kön, etnicitet eller annan bakgrund. Plötsligt var finalisterna lika många kvinnor och män.

Anna Björkroos

…när dina meriter och din kunskap är avgörande. Inte kön, plånboksstorlek, släktband, ålder, religion, etnicitet eller vem du ligger med.

…samma möjligheter, friheter och ansvar för alla.

…hela lönen och halva makten i det offentliga och i hemmet.

Annica Lindström

…är val och handling.

Jag röstar på kvinnor, frågar fram och namnger kvinnor, ger min mejladress till skrivande högstadieflickor, delar föräldraledigheten och vabbdagar lika med min man, vägrar curla män, lär mina söner städa, skickar uppmuntringsmejl till kvinnor, inkluderar kvinnor, synliggör kvinnor och väljer alltid kvinnor framom män.

För att patriarkatet ska upphöra, krävs medvetna och ibland obekväma val.

Karin Erlandsson

…att värdera kvinnors erfarenheter lika tungt som mäns erfarenheter. Vilket i praktiken kan innebära att ge en kvinna tid att sätta på sig läppstift innan hon fotograferas för en tidning och inte tycka det är fåfängt eller fånigt. Hon vet vad läppstiftet betyder. Hon kan signalerna. Hon är mån om att visa upp sin bästa sida. Hon förstår att hennes goda självförtroende gynnar både henne själv och i förlängningen också alla andra. Det är ett exempel på en kvinnas erfarenhet.

Kiki Alberius-Forsman

…att det mänskliga värdet alltid är detsamma och inte förhandlingsbart. Att ifrågasätta traditionella maktordningar som hindrar hela samhället från att leva upp till sin fulla potential, en motvikt till patriarkat, machokultur och idén om att det enbart finns två könsidentiteter. Feminism är att ge alla rätten att bestämma över sin egen kropp, vare sig det handlar om att genomföra en abort eller att slippa bli tafsad på. Att inget jobb ska vara förbehållet det ena eller andra könet och att alla ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter såväl som skyldigheter.

Fredrika Fellman

…att värna alla människors lika värde och sträva efter lika rättigheter och skyldigheter oberoende av kön.

Att strida mot strukturella orättvisor genom lika lön för likvärdigt arbete, rätten till kropp och integritet, delat föräldraskap och kvoterad föräldraledighet som en väg till verklig jämställdhet.

Att kämpa för kvinnor och barn som är offer i krig, mot prostitution och andra former av utnyttjande och förtryck, för utbildning för alla. Att engagera även männen i kampen för en jämlik värld.

Annika Orre

…är valmöjligheternas land. Att bränna BH:n om den skaver eller spendera hundralappar på den snyggaste jag kan hitta. Att få vara bestämd utan att bli kallad bitch. Att få lika lön som han som sitter vid skrivbordet intill mitt – och att jag själv förstår att jag är värd den. Att få bestämma om min egen kropp. Att ett nej alltid är ett nej. Att skaffa många barn utan att någon säger att jag har hamnat i kvinnofällan. Att få inga barn alls och ändå vara en bra kvinna. Feminism är en kamp för mänskliga rättigheter. Död åt patriarkatet.

Felicia Bredenberg

…kamp mot förtyck i alla former. Rättigheten att få vara den man är, men också skyldigheten att aldrig bli bekväm utan alltid arbeta för allas lika värde. Feminism och jämställdhet är självklarheter i ett modernt samhälle.

Carin Karlsson