DELA

Fel från början blir inte rätt med tiden

En JO-anmälan om ÅHS hantering av Lindén-Rask-ärendet sätter bollen i rullning än en gång.
Näj.
Det blev inte rätt det här.
Peter Rasks juristkostnader i konflikten med Mogens Lindén borde aldrig ha betalats av Ålands hälso- och sjukvård.
Helt oberoende av vad striden handlade om och vem som hade rätt och fel i de olika turerna så kan en styrelse och en styrelseordförande i en tvist mellan kolleger inte ta ställning för den ena parten, särskilt inte när den chef man försvarar faktiskt betedde sig illa.

Man kan inte betala ut pengar för en sådan sak utan ett formellt och protokollfört beslut. Man måste inför skattebetalarna kunna redovisa på vilken grund samhället ska stå för kostnaderna, och vilket prejudikat man därmed skapar.
Även om detta nu gjordes i efterskott gick man i ÅHS styrelse emot den tolkning som landskapsregeringen och förvaltningschef Arne Selander gjort, uttryckligen för att få reda i beslutsgången.

I och med den uppgörelse som i sista stund kom till stånd mellan Mogens Lindén och Peter Rask undvek man att åtal väcktes. Det skulle med all sannolikhet ha blivit följden annars.
I ett ärekränkningsmål hade Peter Rask förmodligen förlorat, och ÅHS med honom. Vem skulle då stå för kostnaderna? Hur skulle Ålands hälso- och sjukvård hantera en förvaltningschef som fällts för ärekränkning av en underlydande kollega, och vars juristräkningar man betalt för något som uppenbarligen var lagstridigt.

Nu har en privatperson, Börje Gröndahl i Mariehamn, JO-anmält förfarandet. Det betyder att hela processen granskas ytterligare en gång, denna gång med fokus på styrelsens och särskilt styrelseordförande Torbjörn Björkmans agerande.
Allt detta hade undvikits om styrelsen från början sakligt granskat det inträffade och inte låtit sig förblindas av det faktum att man tyckte att Mogens Lindén är en besvärlig typ och att kritiken mot Peter Rask även från annat håll var irriterande.

Det måste självfallet finnas en trygghet för en chef i en stor organisation, dels så att man har sin styrelses förtroende, dels så att man inte blir personligen ekonomiskt ansvarig för sin tjänsteutövning.
Dock ingår det inte i Peter Rasks tjänstebeskrivning att han ska uttala sig kränkande om sina medarbetare, medan det definitivt är en del av den att hantera konflikter och kritik sakligt

Sedan juristfakturorna senast var på ÅHS-styrelsens bord har det varit val, och ny styrelse har tillsatts. Ordförande heter numera Barbro Sundback (S), och hon har uttryckligen motsatt sig att betala flera juristräkningar som inte kan motiveras på ett bättre sätt än man hittills gjort. Kvar i styrelsen sitter också Torbjörn Björkman (Lib) och Roger Jansson (M), som bägge är tvärsäkra på att den förra styrelsen agerade korrekt.
Upplagt för en del diskussion alltså, och en intressant situation om JO prickar ÅHS.
Vad gör man då med Peter Rask och räkningarna?

Och om man tar steget vidare, vad gör styrelsen åt bilden av ÅHS som en arbetsplats där chefen ska ha rätt, till varje pris.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax