DELA
Foto: Pressbild

Fel att jämföra Åland med Sápmi

Liisa Jaakonsaaris utspel om att de finska samerna, i stället för Åland, borde få Finlands fjortonde mandat i EU-parlamentet är problematisk på många sätt.

Jaakonsaari visar upp både okunskap vad gäller Ålands status och ställer två minoriteter mot varandra.
I söndagens och måndagens Nya Åland berättar vi om att den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Liisa Jaakonsaari hellre ser att en extra finländsk plats i EU-parlamentet går till samerna än till Åland.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och Socialdemokraternas partiledare på Åland Camilla Gunell säger båda att det är olyckligt att samerna och ålänningarna ställs mot varandra.

Visst är det så.

Men det viktigaste är ändå, precis som lantrådet säger till Nyan, att Åland med eget parlament och egen konstitution gjorde eftergifter i och med inträdet till EU.

Åland gav bort maktbefogenheter till EU då en del av beslutsfattandet flyttade från den finska riksdagen till Bryssel och Strasbourg. Åland kompenserades aldrig för det med ett eget mandat.

Därför borde Åland ha representation i EU, vilket statsminister Juha Sipilä (C) tycks ha förstått. Det är bra att statsministern tar Ålands särställning på allvar, egentligen borde vi redan vid inträdet ha fått en egen plats i parlamentet.

Sipiläs regering borde däremot ändra sin huvudlinje, att som första alternativ driva linjen att EU ska minska antalet platser efter brexit för att spara in på utgifter. Finland borde i stället lobba för att få ett fjortonde mandat och ge det till Åland.

Utspelet från Jaakonsaari kommer just efter det att Sipilä öppnat för att tilldela Åland ett eget mandat. Jaakonsari med sin hemvist i Uleåborg kan troligtvis blidka hemintressen genom att komma med den här typen av förslag.

Sametinget har inte gjort samma avkall på inflytande i samband med Finlands inträde i EU. Därför blir det missvisande att resonera i de banorna.

Jaakonsaari menar att det finska folket hellre skulle stöda en samisk plats än en åländsk. Men då missar hon uppenbarligen poängen om ålänningarnas parlamentariska eftergifter.

Det är väldigt olyckligt att en finländsk EU-parlamentariker nu försöker ställa två minoriteter mot varandra.

Det finns inte någon motsättning mellan samer och ålänningar, och någon sådan ska inte behöva finnas heller.

Det finns skäl för att argumentera för att ett mandat i EU skulle kunna innehas av någon som representerar den nordiska ursprungsbefolkningen. Det finns i dagsläget inga mandat vikta för samerna. Det skulle sända en stark signal till EU att värna om både ursprungsfolk och minoriteter om Finland eller Sverige gjorde det.

I Finland bor det cirka 8 000 samer. Merparten av ursprungsbefolkningen bor i Norge och Sverige – uppskattningsvis mellan 70 000 och 100 000.

Men det finns utmaningar. Om mandatet till exempel tack vare en gemensam samisk linje skulle utformas får personer både i Norge och Ryssland, som inte är medlemmar i EU, inflytande i Europaparlamentet. Därför kan ett mandat inte heller omfatta hela områdets intressen.

Sverige, det EU-land med flest samer och dessutom med 20 mandat i parlamentet, borde däremot göra sak av Jaakonsaaris förslag och erbjuda ett av de svenska nationella mandaten till ursprungsbefolkningen.

I grund och botten är förslaget en intressant fråga som borde debatteras i både Finland och Sverige.

Men att ställa Sápmi mot Åland kommer inte att leda till en konstruktiv diskussion.