DELA
Foto: Jonas EdsvikSKANDAL Utredningen kring den misstänkta människohandeln vid Wirrans i Godby tappade alla proportioner, och nu kanske det inte ens blir rättegång.

Fallet Wirran – en skandal att lära av

Om ett år ska Wirran-fallet upp i rätten, är det tänkt. Nu pekar mycket på att det inte över huvud taget kommer att prövas. Och rättsskandalen blir då ett faktum.
I gårdagens Nya Åland berättade vi om Wirran-fallet och de problem som finns med att få samtliga inblandade parter till den planerade rättegången nästa vår. Juhani Korhonen, regeringsråd på justitieministeriet i Helsingfors, förklarade den omständliga proceduren att få tio personer bosatta i Thailand utlämnade till Finland för att rättegången ska kunna genomföras. Mellan raderna är det tydligt att Korhonen tror det kommer att bli mycket svårt.

Och om de inte kommer till rättegången, ställs rättegången in. Något år senare preskriberas målet.

Alldeles oavsett om Finlands utrikesministerium och dess thailändska motsvarighet – och de lokala myndigheterna i Thailand – lyckas inställa de tio till rättegången, har Wirran-fallet blivit ett misslyckande för rättsstaten Finland.

För tre år sedan stormade polis och gränsbevakning in i Wirrans restaurang och i Godby kongresscenter efter att ha misstänkt människohandel under en tid. Pärmar och papper beslagtogs. Krögarparet Wirakarn och Nick Jordan fördes till Åbo där de fick sitta häktade i flera veckor. Först efter påtryckningar fick de träffa sina barn.

Efter en lång utredning hos Centralkriminalpolisen landade förundersökningen på åklagarens bord. Ytterligare uppgifter begärdes in och tiden gick.

När åklagaren till slut väckte åtal mot krögarparet var det inte för det grova brottet människohandel, utan för det mildare ”ockerliknande diskriminering i arbetslivet”.

Nu kan alltså det hela komma att läggas ned helt och hållet.

Under de tre år som gått sedan polis och gränsbevakning slog till med full kraft har parets båda restauranger och hotellet slagit igen. Parets personliga liv har också slagits i spillror då både verksamhet, utkomst och äktenskap fallit sönder. Parets son har berättat om hur hans liv har påverkats negativt av utredningen.

Alldeles oavsett om rättegången blir av eller ej, alldeles oavsett om Wirakarn och Nick Jordan blir fällda för ockerliknande diskriminering i arbetslivet eller ej har rättsstaten Finland i det här fallet misslyckats.

En av grunderna för rättsstaten är proportionalitetsprincipen. Den ger myndigheter rätt att ta till åtgärder mot personer, men att åtgärderna inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet

I fallet Wirran har den principen överskridits med råge. Konsekvenserna av myndigheternas agerande i ett mål som kokat ned till något långt under det man misstänkte i första läget, och som nu kanske kokar ned till ingenting alls, är fullständigt oproportionerliga jämfört med de konsekvenser de fått för krögarparet.

Deras liv ligger i spillror, men rättsstaten kommer att kunna gå vidare.

Visst, staten kan ersätta vissa förluster med pengar, men de emotionella sår den långa, hårda behandlingen av Wirakarn och Nick Jordan kommer inga pengar kunna läka.

När denna rättsskandal så småning om läggs till handlingarna får man hoppas att polis- och juristutbildningarna tar upp den som varnande exempel för att det inte ska upprepas på nytt.

<”Byline tfn”>