DELA
Foto: EU-parlamentet

EU:s kungstanke är fred

EU är en del av vår vardag, oavsett hur avlägset Bryssel upplevs. Den kommande mandat
perioden blir viktig med tanke på de utmaningar som väntar gällande klimatet, ekonomin, uppblossande handelskrig och polariseringen
i världen. Då är det viktigare än någonsin att använda den möjlighet man har – att rösta.

EU får stå vid skampålen för en massa olika saker. Det är mänskligt att klaga på EU, eftersom unionen ofta uppfattas ligga långt borta, många har en uppfattning om att den lägger sig i detaljer den inte har med att göra och gör vardagen besvärlig för vanliga människor som bara försöker göra rätt för sig. Till viss del har kritikerna rätt, men ofta har kritikerna fel.

Vid det här laget börjar det kanske vara välkänt att påståenden om att EU förbjudit böjda gurkor, lakritspipor och julmust är rena myter. Tur är det. Samtidigt pågår ett helt huvudlöst rally mellan Bryssel och Strasbourg varje månad, när parlamentet flyttar mellan städerna. Det är också korrekt att EU vill lägga sig i den åländska sedvänjan att skjuta ejder på våren.

Men oavsett var man står i de två frågorna – eller om man har någon annan kritik mot EU-maskineriet – så är det ingen ursäkt för att inte delta i EU-valet på söndag. Tvärtom är det ännu viktigare att göra sin röst hörd, för att få den ändring man vill ha.

Det är nämligen många som vill förändra EU. Med de högerkonservativa, för att inte säga nationalistiska och populistiska, vindar som blåser i väldigt många europeiska länder just nu, är det viktigt att de som vill se sans och förnuft råda gör sin röst hörd. Alla EU-medborgare har lika stor möjlighet att påverka vilken europeisk vardag vi ska leva i. Därför är det dumt att kasta bort möjligheten att rösta för att protestera mot EU generellt och stanna på soffan.

Sett till helheten har EU varit bra för Åland och Finland. Det var säkerhetspolitiskt ett smart drag att ha bråttom in i unionen på 1990-talet.

Som liten exportberoende nation är det nödvändigt att vara en del av den inre marknaden. Skulle vi stå utanför unionen skulle vi ändå behöva följa alla EU-regler för att kunna marknadsföra våra produkter på EU-marknaden, utan att ens i någon mån kunna påverka regelverket.

Även i vardagliga, konkreta frågor har EU lyckats. Ett exempel är begränsade roamingavgifter. Ett annat är den fria rörligheten som gör det lättare att studera, arbeta och bo i andra europeiska länder – nog så viktigt för ålänningar som av hävd ofta tagit sig ut i världen.

För det kommande EU-parlamentet finns en rad utmanande frågor, till exempel på klimatområdet. Att hitta en balans mellan tillväxtpolitik och socialpolitik för att nå ett hållbart EU är en framtidsfråga som vi inte kan skjuta framför oss.

Att bara införa högre skatt på det som orsakar stora koldioxidutsläpp drabbar i första hand de som är socioekonomiskt utsatta. Det visar de franska gula västarna som protesterat vilt mot höjda priser. För att hålla ihop samhället måste EU hantera det allt mer polariserade Europa på något vis. Det inbegriper att hålla ihop själva EU, som mer än någonsin hotas av att implodera på grund av politisk splittring.

Det är en fråga att beakta när man väljer kandidat i valet. Andra stora frågor för den kommande mandatperioden är hur unionen ska hantera flyktingarna och invandringen till Europa. Och hur Europa ska förhålla och agera i det allt mer tilltagande handelskriget. För att ta några exempel.

Om de här frågorna är för stora och komplexa att ta ställning till när man står i valbåset kan man gå tillbaka och reflektera över kungstanken med EU.

Europeiska unionen startade som ett fredsprojekt. EU:s grundläggande värderingar är att stå upp för frihet, demokrati mänskliga rättigheter, jämlikhet och rättsstatens principer. EU har, trots en del brister, bevarat freden mellan unionens länder. I Europa har det krigats sedan efterkrigstiden (till exempel på Balkan), men unionsmedlemmarna har hållit sams. Det är unikt länge för att handla om europeiska länder.

Fred är grunden för ett stabilt, tryggt och förutsägbart samhälle. Att delta i EU-valet är en röst för freden. Använd den.