DELA

EU ska öppna gränser och inte stänga dem

EU-direktiv ska följas. Det vet vi. Men hur ska de tolkas? Har Nils Torvalds stab eller Sveriges regering tolkat AT-läkarnas möjligheter till praktik utomlands rätt?
Vid Ålands hälso- och sjukvård har man under många år kunnat avhjälpa läkarbrist med hjälp av AT-läkare från Sverige. AT-tjänstgöringen är den handledda utbildning som nyutexaminerade svenska läkare behöver för att få sin läkarlegitimation. Åland har varit populärt i många år bland svenska AT-läkare, år 2014 rankades Åland på sjunde plats av 67 AT-orter. Enkäten gjordes av Sveriges yngre läkares förening, SYLF.

Orsaken kan bland annat vara att ÅHS betalar de bästa AT-läkarlönerna. En undersökning som tidningen Dagens medicin gjort visade att ÅHS låg i topp både 2014, 2015 och 2016 gällande AT-läkarlöner. Dessutom får AT-läkarna hyra en möblerad bostad förmånligt under sin tjänstgöringstid.

För ÅHS innebär AT-läkarsystemet att man får nästan färdigt utbildade läkare som i stort sett blir självgående efter några månader. När praktiken är slutförd ska de ju kunna fungera självständigt. ÅHS har tidvis dragits med läkarbrist och AT-läkarna fyller till viss del upp tomrummen. De svenska AT-läkarna behärskar svenska och kan ge vården på svenska.

Men nu verkar det som bekant bli slut på det. Om Sverige tolkat EU-direktivet om yrkeskvalifikationer rätt, kommer Åland att bli ett mindre attraktivt praktikmål. Om man endast kan göra hälften av sin nitton månaders praktik utanför Sverige kanske de blivande läkarna väljer att hålla sig på samma sjukhus hela tiden. Dessutom begränsas de områden som man får göra sin praktik inom. Det som drabbas inom ÅHS blir psykiatri och primärvård.

Ålänningarna behöver inga fler bakslag gällande vården. Nedskärningar och inbesparingar präglar nyheterna om ÅHS. Färre läkare förvärrar effekterna av inbesparingarna.

Om allt färre svenska AT-läkare väljer att inte komma till Åland finns det andra lösningar, berättar chefläkare Jaana Lignell till Nyan. Men de är dyrare, vilket betyder ökade kostnader för ÅHS som redan har stora sparkrav på sig.

EU-parlamentariker Nils Torvalds är förvånad över utfallet av direktivet, vilket är förståeligt. Som med det mesta inom EU borde avsikten vara att förenkla för EU-medborgare att röra sig inom vårt område.

Ett EU-direktiv kan inte vara för detaljerat eftersom det ska kunna tillämpas i 28 länder med väldigt olika lagstiftning och kultur. Där kommer de olika tolkningsmöjligheterna in i bilden.

Sverige har tolkat direktivet till att det begränsar svenska läkarstuderandes möjligheter till att göra sin allmänna tjänstgöring utanför Sverige i samma omfattning som tidigare. Nils Torvalds, och även ålänningarna, vill tolka direktivet på ett annat sätt. Man får hoppas att det är Torvalds och ålänningarna som tolkar rätt.

EU:s mål är att öppna gränser mellan medlemsländer, inte stänga dem. Om de svenska myndigheterna har tolkat det nya EU-direktivet om yrkeskvalifikationer rätt har EU misslyckats med sitt uppdrag.