DELA
Foto: Harriet Tuominen

EU-kommissionen går i rätt riktning

EU-kommissionen gör rätt när den försöker jämna ut spelplanen. Posten och Pectus gör rätt när de börjar ställa om och titta på nya intjäningsmöjligheter eftersom momsundantaget förmodligen försvinner på sikt.
Det handlar om små saker värda max 22 euro som till exempel kontaktlinser, DVD-skivor och tidningar som importeras momsfritt från bland annat Asien och USA som EU-kommissionen nu vill stoppa genom att slopa momsundantaget. Förslaget ska ses som en detalj i kommissionens vision att stödja näthandel och stoppa skatteflykten från medlemsländerna.

Den digitala e-handeln växer snabbt. Årligen tar EU emot 150 miljoner försändelser som inte betalar någon moms. I dag räknar kommissionen med en förlust på 5 miljarder euro, 2020 uppskattas summan vara 7 miljarder. Det här är pengar som ska till medlemsländerna.

Skatteflykten är ett av unionens stora problem och ska också behandlas så. Varje år försvinner hundratals miljarder till skatteparadis, pengar som borde gå till bland annat medlemsländernas sjukvård och utbildning. Brottsligheten är internationell och det behövs stora aktörer som EU för att stävja den. Men EU är vingklippt eftersom skattepolitiken inte är unionens behörighet utan varje enskilt medlemslands. Innan skattefrågor blir unionens behörighet kan den inte ta itu med problemet på allvar.

Tills det händer (håll inte andan!) försöker kommissionen ändå göra vad den kan för att främja den inre marknaden och göra spelplanen för olika aktörer så jämn som möjligt. Slopandet av momsundantaget ska därför ses som symbolpolitik. Det handlar inte om några jättesummor, fem miljarder euro är en ganska liten summa i EU-mått.

En av kommissionens absolut främsta uppgifter är att värna om den inre marknaden. Genom att slopa momsundantaget vill kommissionen försäkra sig om att varor från Asien och USA inte ska ha en konkurrensfördel. Det är en bra målsättning. Den inre marknaden behöver harmoniseras och det är orimligt att länder som inte ingår i unionen ska ha en konkurrensfördel. Kan det verkligen vara värt att momsbelägga alla varor? Kommissionen gör bedömningen att medlemsländerna kommer att kunna tjäna pengar på att slopa undantaget. Huruvida symbolpolitiken kostar mer än den smakar råder det olika uppfattningar om. Det finns också röster som anser att administrationen kommer att bli dyrare än det nuvarande systemet. Om kommissionen lyckas få in mer pengar än vad administrationen kostar är det också en seger som kommissionen kan stoltsera med eftersom det betyder mer klirr i kassan för medlemsländerna.

Den stora bristen i kommissionens förslag är att den inte attackerar momsfusket (när företag utanför unionen anger att en vara kostar under 22 euro, men varan är värd betydligt mer). De flesta som köpt varor som kommer utanför Europas gränser har varit med om att köpesumman skrivs ner för att momsen ska kunna undvikas. På den här punkten behöver förslaget utvecklas.

I den fortsatta processen är det ändå viktigt att EU inte glömmer bort att det nya upplägget ska göra det lättare, absolut inte svårare för kunderna att handla på nätet. Företagare ska inte heller drabbas oskäligt hårt. Om det är något ålänningar känner till är det vilka problem olika skattegränser ställer till.

Åland Post och Pectus har rätt attityd då de redan nu funderar på hur de ska klara av omställningen om momsundantaget försvinner. Det finns tid att ställa om.

Enligt den nuvarande tidsplanen kan momsundantaget slopas tidigast 2020. För att kommissionens förslag ska klubbas igenom måste alla medlemsländer vara överens i Europeiska rådet. Det lär ta tid, om det överhuvudtaget går så långt.

Frågan om momsen är bara en liten detalj i ett stort paket.

En ytterst positiv signal är att kommissionen nu starkt förordar att skatten på e-tidningar och e-böcker ska vara den samma som på pappersböcker och papperstidningar.

Det är en väldigt god nyhet för många tidningar som kämpar med sin ekonomi.