DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ett väl fungerande ÅMHM är viktigt för oss alla

Det blåser upp till storm för en av Ålands viktigaste myndigheter. Den nya styrelseordföranden har inlett mandatperioden med att nonchalera personalen och motarbeta en populär chef.
En polariserande ÅMHM-ledning drabbar oss alla.

ÅMHM är landskapets tillstånds- och tillsynsmyndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Det är ett tungt och brett ansvar som vilar på dess axlar.

”Vår uppgift är tillse att vår inomhus- och utomhusmiljö, vår mat, de produkter och tillverkningsprocesser vi använder eller de aktiviteter vi utför varken skadar oss, djuren eller vår yttre miljö.”. Så skriver myndigheten på sin hemsida.

ÅMHM:s verksamhet berör ålänningarnas vardag på många, viktiga sätt. Därför är de senaste bråken i styrelserummet oroväckande.

Förra veckan rapporterade Nya Åland om att ÅMHM:s styrelseordförande Marcus Måtar (Ob) och verksamhetschef Susanne Perander återigen är på kollisionskurs. På senaste mötet drev ordförande igenom att en i princip redan tillsatt tjänst skulle lediganslås på nytt och att han själv skulle delta i intervjuerna av de sökande.

Perander ser beslutet som en direkt misstroendeförklaring mot ledarskapet och hon får uppbackning av arbetarskyddsfullmäktige på ÅMHM som i en insändare skrivit att ”personalen får uppfattningen att myndighetschefen, och indirekt hela myndigheten, motarbetas av den nya styrelsen”.

Det här är andra gången på kort tid som styrelseledningen och chefen kommit ihop sig. Det är en förtroenderaserande sörja som drabbat en av våra viktigaste myndigheter. En myndighet som just börjat återhämta sig från de senaste oroligheterna.

I slutet av 2018 slog en anställd larm om en allt sämre arbetsmiljö inom ÅMHM i ett brev till landskapsregeringen och ÅMHM:s styrelse. Den dåvarande chefen förflyttades på egen begäran i början av 2019 och tjänsten utlystes. På våren tillsattes Susanne Perander som enligt landskapsregeringen var den bäst meriterade i fråga om ”skicklighet, förmåga och i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet”.

Sedan dess har myndigheten ryckt upp sig ordentligt. I september genomfördes en undersökning där medarbetarna fick betygsätta sin arbetsplats. Perander får snittbetyget 9 av 10 i den senaste undersökningen, upp från 7,82 i november förra året. Även ledarskapet generellt inom myndigheten får högt betyg.

Resultatet av medarbetarundersökningen lades fram för styrelsen till kännedom på styrelsens senaste möte den 22 oktober. På samma möte skar det sig alltså mellan Måtar och Perander bland annat i fråga om den tjänst som skulle nytillsättas.

Trots att man följt praxis och enligt Perander informerat Måtar om hur rekryteringen fortlöpt, så valde styrelsen på Måtars förslag att utlysa tjänsten på nytt. Nu ska ordförande själv delta i intervjuerna.

Varför Måtar inte valt att tidigare ingripa i processen kommenterar han så här till Nya Åland:

”Jag vill inte gå in i detaljer om varför vi tycker det inte gått rätt till.”

Något som verkar gå stick i stäv med de Obundnas partiprogram där man säger sig värna om en transparens i myndigheters och offentliga inrättningars beslutsfattande och arbetsprocesser.

Mest uppseendeväckande är dock Måtars uttalande i tidningen Åland torsdagen den 29 oktober där han kommenterar personalens oro med att säga att de är ”privilegierade”.

Måtars uttalande kan tolkas som att man i dessa tider ska vara tyst och glad om man har ett jobb. Det vill säga, inte ifrågasätta makten eller värna sin arbetsplats. Det är en oroväckande åsikt att finna hos en styrelseordförande, som ska värna om just personalen.

”Det är tråkigt att höra att han har den synen på myndigheten”, sade Perander i en påföljande intervju i Nya Åland.

Att styrelsen är ny kan vara en förklaring till uppkomna sprickan. Det kan gnissla lite vid styrelsebyten innan man samkört sig gällande ledarskap och visioner. Men då gäller det att hålla tungan rätt i munnen och inte göra sig fiende med de man ska samarbeta med och leda de närmaste fyra åren.

I veckan ska parterna delta i ett möte med ansvarig minister och avdelningschef på landskapsregeringen. Det är bra att landskapsregeringen så snabbt insett allvaret i situationen och förhoppningsvis leder samtalet till samförstånd och att man kan fortsätta den positiva utveckling som arbetsplatsenkäterna vittnar om.

Att söndra och härska är aldrig en vacker melodi att stämma styrelsetakten efter.

Vi får hoppas att ÅMHM inte tar allt för mycket skada av att återigen dras med dålig stämning inom organisationen. Och vi får hoppas att man lyckas locka kompetenta tjänstemän till en arbetsplats där både chef och personal i framtiden respekteras och värderas.

ÅMHM:s verksamhet påverkar nämligen oss alla.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp