DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ett underskott som heter duga i en budget i viss obalans

Ett underskott på 6 miljoner euro för den löpande verksamheten, det slutar budgetförslaget för nästa år på.

När man lägger till avskrivningar på 11,4 miljoner så är vi närmare 18 än 17 miljoner på minus. Inte balans, men heller inga skulder.

Det är inga muntra tider för dem som skall få landskapets ekonomi att fungera och pengarna att räcka till. Men finansminister Roger Nordlund (C ) var inte helt dyster när han presenterade sitt – åtminstone för den här gången – sista budgetförslag.

– Underskott, ja. Lånebehov, nej. Skuldsättning, nej, konstaterade han.

Några utsvävningar finns det inte rum för. Budgeten kan lugnt betecknas som neutral, vilket inte är så konstigt med tanke på att den har gjorts i ett interregnum. När arbetet började kunde man inte veta vem som skulle sitta vid rodret när budgeten sjösattes.

Nu blir det, om inget oväntat inträffar, Liberalernas Mats Perämaa som tar över som finansminister. Liberalerna i opposition har upprepade gånger hävdat att det står sämre till med landskapets ekonomi än den sittande regeringen har låtit påskina. Möjligt, det har inte varit lätt att veta exakt hur landet ligger.

Att Paf-pengar har tagits in är ett faktum, men vad hade alternativet varit? Ösa ut alla miljoner över ideella organisationer eller lägga pengarna på banken – i väntan på sämre tider?

Nu får Perämaa sin chans att ställa tillrätta, men han vet lika väl som andra att det inte är någon lätt uppgift. Faktum är att få har anledning att avundas honom. Underskottet kommer till betydande del av att Finland går dåligt, vilket leder till att den så kallade klumpsumman stampar på stället. Detta samtidigt som annat kostar mer, bland annat ökar pensionskostnaderna med ett par miljoner per år.

Frånsett bristen på pengar så har vi ett intressant budgetläge. Den avgående regeringen har tagit fram budgetförslaget med Liberalerna i opposition. Den tillträdande regeringen skall verkställa med Centern i opposition.

Den nya regeringen har få möjligheter att göra något nu, den finns inte ännu! Budgeten har gått till lagtinget och det är där eventuella ändringar kan göras.

Finns det något som liberalerna absolut vill ha med, men som den gamla regeringen inte har prioriterat? I så fall blir det en uppgift för finansutskottet, ifall Liberalerna lämnar in en motion. Men det brukar man inte göra som regeringsparti.

Finns det något som Centern drev igenom och som den nya regeringen inte är så förtjust i? I så fall kan det också bli en uppgift för finansutskottet.

Små ändringar brukar det kunna bli, men mer genomgripande saker får vänta till en tilläggsbudget, som kan komma i vinter.

Att Ålands ekonomi är kopplad till omvärlden ser man inte bara i klumpsumman. På infrastruktursidan kan man läsa att stora summor de närmaste åren måste satsas på broar och färjfästen för att klara de högre fordonsvikter som EU och Finland har gått in för. Inget hindrar i sak att tunga fordon förbjuds på broar och färjor, men vart leder det för åländska transporter?

Och från alla stora, tunga och svårlösta frågor i budgeten till en liten, men ack så trevlig sak för dem som berörs: parkeringen vid centralsjukhuset byggs ut med 54 platser!

Budgeten är något som i högsta grad angår oss alla.