DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ett tredje val med allmän tandvård på agendan?

Socialdemokraterna har gått till val på frågan om allmän tandvård i de två senaste valen.

Blir det en tredje valrörelse där frågan står i centrum?
Av de Åland Gallup-deltagare som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna om det var val i dag är drygt 70 procent av den åsikten att allmän tandvård ska ges åt alla. För Moderat Samlings del är motsvarande siffra drygt 19 procent.

Majoriteten av de som uppger att de tänker rösta på moderaterna i dag vill att tandvården ska vara organiserad som den är i dag, det vill säga subventionerad till barn och unga samt till vissa prioriterade grupper.

Enligt det nya tandvårdsprogrammet som antogs i samband med budgetpresentationen kommer tandvården vid ÅHS också inkluderas i högkostnadsskyddet. Det betyder att cirka 3 000 personer som tidigare har haft rätt till tandvård men kanske inte har haft råd kommer att kunna utnyttja ÅHS tandläkartjänster. Tandvård är ett av de få områden som inte i dag omfattas av den allmänna hälsovården.

Munhygien kan kopplas ihop med en rad andra sjukdomar. Utöver det är tändernas skick en statusmarkör och det finns en socioekonomisk koppling mellan antalet tandläkarbesök och utbildningsnivå. Ju tidigare insatser som kan göras gällande munhygien, desto bättre är det. Och att flera människor får tillgång till tandvård genom den allmänna sjukvården är positivt.

Även om Socialdemokraterna säkert är nöjda med att positionerna har flyttats fram något vad gäller att inkludera flera grupper i den allmänna tandvården så är partiet fortfarande en bra bit från att infria vallöftet som har sträckt sig över två mandatperioder: allmän tandvård för alla.

I valet 2011 vann Socialdemokraterna en storseger. Partiet ökade med närmare 1 000 röster, dubblade sina mandat i lagtinget och gjorde sitt bästa val någonsin på Åland. En bidragande orsak till valresultatet var just tandvårdsfrågan, som hade en central plats i kampanjen.

Under förra mandatperioden ökade tillgången till tandvård för flera ålänningar, men vallöftet hade ändå inte infriats.

2015 var det dags igen. Frågan blev återigen en valfråga för Socialdemokraterna. Ett tapp från rekordvalet med drygt 300 röster, ett mandat mindre men ändå ett förhållandevis bra val och återigen en stark position i landskapsregeringen. Nu utökas alltså tandvården till att gälla flera, och en satsning på en tandvårdsbil i skärgården har utlovats.

De tandvårdssedlar som har föreslagits blir det dock inte något av. Tandvårdssedlarna skulle enligt landskapets tandvårdprogram fungera så att vårdbehovet bedöms av den offentliga tandvården, sedan kan patienten välja utövare med hjälp av tandvårdssedeln och få ingreppet subventionerat till ett visst belopp.

Men branschen oroar sig för köbildning och det finns en rädsla för systemets administrativa kostnader. Införandet av detta system realiseras därmed inte den här mandatperioden.

Efter att Socialdemokraterna med två mandatperioder i regeringsställning, och med två starka val i ryggen – ändå inte har kunnat leverera resultat är frågan: varför?

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) satte fingret på orsaken i en intervju i Nya Åland: allmän tandvård för alla är en ideologisk fråga. Med andra ord är det ett område där viljan inte tycks överskrida partigränserna.

I Åland Gallup kan samma paralleller dras när partisympatier och frågan om allmän tandvård kopplas samman. Bland socialdemokratiska sympatisörer är stödet för allmän tandvård för alla stort, bland moderata sympatisörer är stödet litet.

Närmare hälften av alla som röstade i Åland Gallup anser däremot att tandvården ska vara till för alla, det stärker troligtvis incitamenten för att återigen göra det till en valfråga. Även bland de respondenter som uppgav att de skulle rösta på Centern om det var val i dag var stödet störst för alternativet allmän tandvård ska ges åt alla, likaså Liberalerna där nästan 48 procent av de som uppger att de tänker rösta på partiet var för det alternativet.

Socialdemokraterna kommer att ha åtta raka år i regeringsställning, och har regerat tillsammans med Moderat Samling, Liberalerna och Centern.

Om Socialdemokraterna är beredda att göra tandvården till en valfråga än en gång gäller det att också att nu faktiskt leverera enligt löfte. Tandvårdsfrågan är mera än valfläsk.