DELA

Ett svart hål mitt i Visit Ålands verksamhet

Ibland är sanningen större än sagan.
Sanningen om Visit Åland är definitivt mer underhållande än den saftigaste dokusåpa, men det är så oändligt trist att en viktig organisation och mycket pengar förslösas i vanskötsel och småaktiga strider som faktiskt inte gör någon av de inblandade heder.
I dag finns en lång rad obesvarade frågor, vissa av dem mer alarmerande än andra.
Om det inte går att uppbåda ett protokoll om att Susanne Fagerström ska ha heltidslön för sitt arbete, rör man sig i gränsmarkerna för det lagliga. Vi vet inte om beslutet fattats i laga ordning, vi vet inte om styrelseordförande var med och fattade beslutet eller om hon jävade sig, vi vet ingenting utom det som olika stridiga viljor i styrelsen säger att har hänt.
Om Susanne Fagerström inte på ett rimligt sätt kunnat fullgöra ett heltidsarbete inom organisationen har de pengarna kastats i havet. Skattebetalarnas och medlemmarnas pengar.

Styrelsen, hela styrelsen, har ansvar för att man under en lång tid haft en vd som också varit styrelseordförande och sekreterare. Det är roller som inte går ihop och som inte bör sammanblandas. Det borde styrelsen har förstått och avstyrt.
Styrelsen, hela styrelsen, borde ha ställt krav på rapportering och protokollföring.

Styrelsen, hela styrelsen, borde ha konstaterat att rekryteringsprocessen tog på tok för lång tid, och att man måste göra något åt det. Inte går det, som nu görs, att skylla på den andra falangen, eller ens på styrelseordförande Susanne Fagerström, som uppenbart hade ett för henne övermäktigt uppdrag.

Vi vet fortfarande inte i vilken grad och på vilket sätt det utvecklingsarbete gjorts som sägs vara orsaken till att broschyrer och kampanjer inte genomförts som tidigare. Kan man visa att det under året gjorts ett förberedande arbete för att ta åländsk destinationsmarknadsföring in i en ny tidsålder så är det rimligt och till och med berömvärt, men man måste ändå kunna visa på vilket sätt det arbetet gjorts. Har det hållits möten, workshops, har man anlitat marknadsföringsbyråer, planerat nya typer av kampanjer, förkovrat sig genom studieresor, vad?

Hur har dessa förändringar implementerats i organisationen? Hur har styrelsen informerats om arbetet? Hur är informationen till medlemmarna, som man kan förmoda vill ha valuta för sina pengar på något sätt.
Till allt förändringsarbete hör konflikter och motstånd. Det är själva dynamiken i processen. Den kan inte uppstå om majoriteten av de som direkt berörs, de åländska turistföretagarna, inte vet vad det handlar om.

En välvillig tolkning av det inträffade, eller vad vi i dag kan veta om det, är att alla velat väl, men misslyckats med att kommunicera med varann, inkludera varann och respektera varann. Det är helt klart att ett ansvar måste läggas på den som påtagit sig ett dubbelt ledarskap som slutat i ett kaos som detta, och att situationen ytterligare förvärras av den totala bristen på klarlägganden från styrelseordförande/vd:s sida.

Egentligen är det enkelt. Svara på frågorna. Skippa bortförklaringarna. Fram med protokollen. Red upp och gå vidare. Gärna med en ny vd.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax