DELA
Foto: Ida K Jansson

Ett steg i rätt riktning

Paf inför en förlustgräns på spel från och med den första september.

Det är ett steg i rätt riktning.
Förlusttaket på 30 000 euro per år är i enlighet med Paf:s image som världens mest ansvarstagande spelbolag. I samband med nyheten om förlusttaket var budskapet tydligt: Paf är först med restriktionen bland de internationella spelbolagen.

Bra.

Men Paf konstaterar också att bland annat det norska spelmonopolet och Veikkaus har en förlustgräns på samma belopp. Det är med andra ord helt i linje med vad Paf borde göra.

Ansvarstagandet får nagga på vinsten, det är ett ägardirektiv från landskapet. Ansvar före vinst har enligt finansminister Mats Perämaa (Lib) diskuterats redan i och med rekryteringen av förra styrelseordföranden. Det har med andra ord varit ett långsiktigt politiskt önskemål som nu förverkligas, och som överensstämmer med hur två av våra grannländers spelmonopol agerar.

Även bland allmänheten har frågan om ansvarsfullt spelande fått större utrymme det senaste året. Penningtvättsåtalet och -domen mot Paf har påverkat spelbolagets anseende. Ett växande ifrågasättande av hur pengarna genereras har hörsammats av landskapsregeringen. Paf:s vd Christer Fahlstedt skriver i tidningen Åland att Paf måste återskapa förtroendet bland ägarna, alltså ålänningarna.

Det är förstås inte rimligt att människoliv slås i spillror för att generera pengar till den åländska allmännyttan. Även om förlusttaket är ett steg i rätt riktning är årsgränsen på 30 000 euro fortfarande är hög, och skulle kunna åsamka ekonomiska bekymmer för de flesta människor.

Enligt Fahlstedt innebär förlusttaket en årlig vinstminskning med fyra miljoner per år. Trots att vinsten minskar för Paf blir ändå en stor del av kakan kvar. Paf genererade under fjolåret drygt 29 miljoner euro i vinst, även om det var ett exceptionellt bra år. Minus fyra miljoner är såklart betydande men knappast avgörande för varken Paf eller den åländska allmännyttan.

Beskedet om förlusttaket kan också ses som ett frieri till den svenska spelmarknaden, en marknad som Paf har försökt stärka sin position på under ett antal år. Landskapsregeringen har satt upp ett internationaliseringsmål som innebär att man ska bredda kundkretsen till andra marknader än den finländska. I och med att den svenska spelmarknaden öppnas upp från och med den första januari 2019 arbetar Paf med att få en svensk spellicens. Om penningtvättsdomen mot Paf inverkar på beslutet är i nuläget oklart men My Hamrén vid svenska lotteriinspektionen menar att det i alla fall inte är en fördel. Förlusttaket bidrar till att visa upp bilden av det ansvarsfulla spelbolaget.

Den nya begränsningen innebär ytterligare ett steg på vägen mot att uppfylla ett så krävande epitet som världens mest ansvarstagande spelbolag. Det är dessutom en konkret åtgärd som även allmänheten kan ta till sig.