DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>PARTILEDARE Snart är det dags att bilda regering. Vem vinner och vem försvinner? På bilden från vänster Axel Johnsson, Camilla Gunell, Johan Ehn, Harry Jansson, Katrin Sjögren.

Ett steg åt höger – ett steg åt vänster

Om en vecka vet vi vem som har vunnit valet. Frågan är vem som ska styra skutan genom de stormiga farvattnen som väntar.

Två troliga alternativ ger fler frågor än svar.
I Nya Ålands senaste pejling med 300 svarande ser Centern och Liberalerna ut att få flest röster. Liberalerna kan samla ihop tillräckligt med röster för åtta mandat och partiledare Katrin Sjögren får chansen att bilda regering. Centern och Liberalerna skulle kunna samregera men erfarenheterna från det senaste samarbetet mellan dem var inte det mest lyckosamma.

I Nya Ålands valdebatt visade det sig tydligt att Sjögren och Moderat samlings ledare Johan Ehn kommer bra överens. Oddsen att Ehns parti ingår i en regering om Sjögren får bestämma vore relativt låga.

Socialdemokraterna verkar tappa ett mandat enligt pejlingen. Ordförande Camilla Gunell upprepar troligtvis inte rekordvalet från 2011 (841 röster) trots att hon säkert är en av de största röstmagneterna i fältet.

Ett regeringssamarbete mellan Liberalerna, Moderat samling och Socialdemokraterna är ändå inte osannolikt. Sjögren, Ehn och Gunell är pragmatiska partiledare som är villiga att kompromissa. Ingen av dem ville stöta sig med varandra i partiledardebatten för att försvåra en regeringsbildning. Deras ideologiska skillnader märktes knappt i debatten.

Alla tre har också partikamrater som drar dem ut från mitten. Om väljarna ger vänsterorienterade Igge Holmberg och Nina Fellman starka mandat inom Socialdemokraterna samtidigt som högerorienterade Mats Perämaa och Tony Asumaa får starka mandat inom Liberalerna står inte längre Katrin Sjögren och Camilla Gunell sida vid sida politiskt.

Då måste de förhålla sig till röstmagneter vars väljare vill se en politik som blir både mer höger- och mer vänstervriden. Hur långt högerut kan Socialdemokraterna gå för att ingå i landskapsregeringen? Hur ser en kompromiss ut mellan dem när det kommer till jämställda löner till exempel?

Johan Ehn upplevs inte heller som en särskilt högerorienterad moderat. Även han står med ena foten i mitten ger Mika Nordberg och Petri Carlsson honom samma dilemma som de andra två. Hur långt till vänster kan en regering med Moderaterna gå?

De utsträckta händerna ser ut att glida ifrån varandra och faktiska politiska kompromisser måste göras för att ett regeringsdugligt program ska kunna skapas.

Centern har en stor chans att vinna valet och bilda regering. Men frågan är vem inom Centern som gör det.

Om nuvarande partiledare Harry Jansson ska bilda regering måste han göra ett mycket starkare val än senast. Att ledaren för Ålands största parti bara skrapade ihop 136 röster duger inte för att leda regeringen. Skaran bakom Harry Jansson är ivrig att leda men frågan är om det inte finns för många för att kunna komma överens.

Nuvarande finansminister Roger Nordlund har erfarenheten för att leda men är han beredd att utmana de andra i öppen strid om platsen? Veronica Thörnroos och Jörgen Pettersson är båda kandidater tillsammans Britt Lundberg som de senaste fyra åren har suttit på talmansposten.

Om Centern vinner valet och Jansson gör ett dåligt val måste Centern först bestämma vem som ska få chansen att bilda regering utan att i öppen eldstrid skada partiets anseende eller kliva på för många tår för att sedan kunna gå vidare i regeringsbildningen.