DELA

Ett reformförslag i graven, det är ju valår i år

Ingen gymnasiereform blir det före valet, men man behöver inte vara kärnfysiker för att räkna ut att ett snarlikt förslag kan ligga på bordet strax efter.
Det bidde inte ens en tumme av den stora gymnasiereformen Struktur-07, åtminstone inte än. Fem före beslut, efter tre års arbete, avsevärd vedermöda, många diskussioner och en hitintills enig landskapsregering (om inte alla lagtingsgrupper) så faller reformen på slutrakan, inte oväntat strax före valet i oktober.
Vad är problemet? Är det, som liberalerna hävdat, en illa genomtänkt reform där en enväldig minister kört över all opposition? Är det feghet inför valet? Är det rentav så att de politiker som drivit frågan ångrat sig?
Icke. Struktur -07 är en nödvändig förändring, eller åtminstone är en förändring nödvändig på gymnasialstadiet.
I en eller annan form kommer nästa landskapsregering, oberoende av hur den ser ut, att genomföra en gymnasiereform som till sina huvuddrag ser likadan ut. Det gäller även om exempelvis liberalerna sitter med, och absolut säkert med centern i regeringen. Hos centern finns rentav en tradition av att snabbt klubba av stora beslut strax efter val, så att ingen kommer ihåg vad man gjort när det är dags att välja igen.

Det som händer nu är ytterligare ett utslag av de inre slitningar som präglat Åländsk center under hela denna mandatperiod. Gång på gång har partiet tvingats acceptera att en eller flera lagtingsledamöter i viktiga frågor röstat med en eller annan del av oppositionen. Anders Englund har i stort sett aldrig röstat med sitt eget parti, och är en av dem som hade fällt gymnasiereformen om den kommit upp till omröstning.
Roger Nordlund är en samarbets- och kompromissmänniska som fungerar bäst när seglatsen är lugn. När det blir stormigare väder revar han seglen för snabbt. Det är vad som skett med Struktur -07. I stället för att ta striden inom partiet om en reform som varit under arbete i tre långa år, släpper han taget. Kanske i hopp om att några av kritikerna från liberalt håll därmed tappar fart inför valet. Kanske för att hålla ihop partiet inför risken att backa rejält i ytterligare ett val.

De två andra regeringspartierna, Frisinnad samverkan och framför allt socialdemokraterna och utbildningsminister Camilla Gunell, har drivit strukturreformen hårt. De frisinnade med valfrihetsaspekten främst, sossarna med en jämlikhets- och enhetstanke i förgrunden.
I botten ligger en pressande nödvändighet att se till att mångfalden av utbildningsmöjligheter kan finnas kvar även för de inriktningar som enskilt inte kan bära den stora kostnadsmassan som en fristående skola innebär. Naturbruksskolan är det främsta exemplet på nödvändigheten att göra något åt situationen.

Tillbakadragandet av Struktur-07 är ett misslyckande för den politiska process som dock bygger på att de som styr, regeringen, bestämmer sig för en riktning, jobbar på den och genomför den för att de trodde på den från början. Varför annars slösa så mycket tid och pengar på något?
Struktur-07 är död. Länge leve lillasyster Struktur-08. Om ett sådant förslag inte kommer efter valet är det mycket konstigt. Och det är inget att förvånas över om det är en centerregering som då bytt fot.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax