DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ett oärligt vallöfte om tunnel

Utredning av det så kallade tunnelalternativet stöds nu av av åtminstone tre partier.
Men efter Nya Ålands genomgång står en sak klar: det kommer att bli dyrt och därmed oattraktivt att bygga en tunnel.

Enligt Otto Hojar och Hans Mikael Holmström, utredarna som tagit fram de kalkyler som tunnelförespråkarna nu baserar sina uppgifter på, kan tunneln kosta mellan 129 och 140 miljoner euro. Det finns ingen anledning att ifrågasätta en sådan uppgift. Den här textens syfte är heller inte att kritisera Holmström och Hojar, utan de politiska partier som nu väljer att gå till val på tunnelbygge utan att berätta för väljarna vad det innebär.

129 miljoner euro är alltså minimikostnaden, betydligt mycket mer än de 66 miljoner som kortrutten beräknas kosta.

Men, som Holmström säger till Nya Åland, lägger man till saker så stiger prislappen.

Det som åsyftas är inte obetydliga tillval, som när man köper en bil och vill ha sollucka på taket, utan vilken typ av säkerhetstänk som ska finnas. FS Links förslag utgår från norsk säkerhetsstandard. Förra gången tunneln utreddes, 2012–2013 då i landskapets regi, frångick man den norska säkerhetsstandarden eftersom det visade sig att det inte gick att hitta en politisk enighet för den.

Man valde att titta på nästa nivå, säkerhetsstandard C, vilket innebär byggandet av en mellanvägg i betong, säkerhetsrum samt breddandet av tunneln till 10,5 meter (alltså en meter bredare).

För tunnelklass C uppskattade förstudien som gjordes åren 2012–2013 att den troliga kostnaden skulle bli 276 miljoner euro för en tunnel till Föglö. Minimikostnaden kunde landa på 236 miljoner och maxkostnaden uppskattades bli 315 miljoner.

Skulle dock den norska säkerhetsklassen räcka för landskapsregeringen uppskattades kostnaderna bli 225 miljoner euro, alltså nästan dubbelt så dyrt som FS Links förslag men med en säkerhetsklass som var så pass låg att dåvarande landskapsregering, med Veronica Thörnroos (C) som trafikminister, sade nej tack.

Frågan man då måste ställa sig är hur Holmströms och Hojars tunnelbygge har blivit 100 miljoner euro billigare än det av landskapet utredda tunnelförslaget för sex år sedan? Och om det nu stämmer, är kommande regering beredd att sänka säkerheten för de som ska åka i tunneln varje dag – är inte det ansvarslös politik?

Förslaget som politiska partier går till val på är nu också att i princip stänga av den södra åländska skärgården för de 1 500 cykelturister (enligt FS Links beräkningar) som årligen utnyttjar skärgårdsfärjorna. Detta skulle lösas genom att cyklister och cyklar transporteras med buss, eller med taxi och cykelsläp dygnet runt via anrop.

Det kan förstås anses vara en prismässig bagatell i sammanhanget, men faktum kvarstår att det kommer att kosta att hålla en sådan beredskap. Vem som ska betala för det? Är det inte en försämring av Ålandsbilden – att turister i stället för att få åka gratis färja behöver ta sig igenom en tio kilometer lång tunnel?

Vad avgiften ska bli för de som åker i tunneln finns heller inga siffror på. Blir det en avgift för resenärerna? Hur hög blir i så fall den? Kommer skärgårdsborna acceptera att betala varje gång man åker genom tunneln utöver kostnaderna för resten av skärgårdstrafiken?

Inklusive bron över Spettarhålet kostar kortrutten 92,5 miljoner euro, 66 miljoner för färjtrafiken i 15 år och 26,5 miljoner för bron. Omräknat i kortruttspengar skulle den av landskapet uppskattade tunnelkostanden innebära nästan 60 år av trafik med elhybridfärja mellan Svinö och Föglö, samt en bro och en kostnad för att byta ut färjan fyra gånger (en ny vart femtonde år).

Till de partier som nu förespråkar tunneln: läs intervjun med Holmström och Hojar i fredagens Nya Åland, titta sedan på den förstudie till tunnel som redan är gjord och meddela väljarna om ni är beredda att satsa de pengar som krävs för att bygga en tunnel eller inte.

En tunnel som dessutom kan kosta så mycket som 183 miljoner euro (klass C) mera än motsvarande del av kortrutten för att lösa trafiken till Föglö. För vi ska komma ihåg att det är trafiken till Föglö som diskuteras, inte hela skärgårdstrafiken.

Hittills har utredningar för 4 miljoner euro gjorts, utredningar som låg till grund för att man valde att inte gå vidare med tunnelalternativet.

Centern går dessutom nu till val på att utreda en infrastruktursatsning som partiet en gång har sagt nej till samtidigt som man under den senaste mandatperioden har kritiserat regeringen för att lägga för mycket pengar på utredningar.

Valrörelsen skulle också behöva ett förtydligande av de partier som nu profilerar sig som tunnelförespråkare. Går ni till val på att utreda tunneln eller går ni till val på att bygga tunneln? Och är ni då beredda att satsa vad det faktiskt kostar att bygga tunneln, en siffra som med stor sannolikhet blir astronomiskt större än den som nu anges.