DELA

GÄSTLEDARE: Ett kvarts sekels perspektiv från Hammarlands kommun

Det talas mycket om de åländska kommunernas ekonomi, men mindre om deras särart. Nyan har i sommar bett Ålands kommundirektörer att beskriva sitt förhållande till kommunen de arbetar i och kommunens förutsättningar för framtiden. I dag har det blivit dags för Kurt Carlsson, Hammarlands kommundirektör.

Det är otroligt hur snabbt tiden rinner iväg. Medan jag tjänstgjort i Hammarland så har det förflutit ett kvarts sekel. Det har hänt mycket under de här åren. Mina två söner växte upp i Hammarland och fick barnomsorg i både familjedagvård och daghem därefter grundskola. När jag och familjen flyttade till Hammarlands kommun så kände vi inte särskilt många i kommunen. Det var lätt att börja arbetet tack vare att kommunkansliets personal var så hjälpsam och positiv. De närmaste arbetskamraterna på en arbetsplats är viktiga. Det är viktigt att det är roligt att komma på jobb. Jag har haft förmånen att ha fina arbetskamrater.

Om jag vill återuppliva gamla minnen så är det alltid ett bra sätt att bläddra i en gammal protokollbok. Då får jag fram gamla minnen om frågor, vilka när de var aktuella, väckte känslor.

Idag kan man minnas frågorna med en glimt i ögat. Det är ofta så att vi tror att det som händer just nu är på något sätt avgörande och har stor betydelse. Men efter en tid när vi ser tillbaka så var det en helt vanlig fråga som i det långa loppet inte alls hade någon stor betydelse. Kommunen har genomgått en stor förändring under de här 25 åren. Antalet anställda har ökat i takt med att den kommunala servicen byggts ut. Under åren har kommunen byggt två nya daghem samt byggt till Hammargården och skolan två gånger. En viktig milstolpe var anslutningen av avloppsvattenreningen till Lotsbroverket. Alla kommunalvägar har blivit ytbelagda förutom en.

Tidigare var arbetet mera flexibelt och mindre regelstyrt. Det flexibla arbetssättet saknar jag. Allt mer blir frågor behandlade utgående från paragrafer i lagbok.

Som kommundirektör är man beroende av ett gott samarbete med kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande. Under mina år i Hammarland har jag haft fem olika styrelseordföranden och sex fullmäktigeordföranden. Samarbetet har i regel varit bra. Efter kommunalval kan det ibland till en början förekomma en viss friktion särskilt om resultatet i kommunalvalet har fört med sig en förskjutning av makten mellan partierna.

När man arbetat så här många år i samma kommun så är det ofrånkomligt att det finns både goda tider men också tider när tillvaron är i gungning. När jag började tjänstgöringen var en kommundirektör som en vanlig tjänsteman med samma anställningstrygghet som alla andra tjänstemän. När kommunallagen från 1997 trädde ikraft 1998 försämrades min anställningstrygghet under pågående anställning så att ett fullmäktige kunde säga upp en kommundirektör på den grunden att förtroendet saknas. Då jag var dryga 30 år när det här infördes så kändes det som en liten press och börda särskilt om det var oroliga tider. När man blir äldre så bekymrar man sig inte lika mycket om sådana frågor. Däremot tror jag att det här har en betydelse för mina yngre kollegor i andra kommuner. Att råka ut för en sådan process när man är ung kan innebära att det blir svårt att göra en fortsatt karriär på Åland.

En kommundirektörs uppgift är att leda kommunens förvaltning, ekonomi och övriga förvaltning. Det arbetet är inte någon ”one man show”. Man måste sträva efter att vara lyhörd mot vad det finns för tankar i styrelsen, fullmäktige, nämnderna, personalen samt även invånarna.

En tidigare tjänsteman påminde mig när jag började arbeta följande. ”Kom ihåg det – det är inte lätt att vara en hund åt alla som visslar”. Det stämmer bra! Däremot innebär det om man bugar åt någon så visar man aktern åt någon annan.

Den grundläggande målsättningen för kommunen är att ha en positiv utveckling. Det en kommun strävar efter är att få inflyttning samt att servicen skall utvecklas. Hammarlands kommun har satsat stort på nya bostadsområden. I Hammarland finns Ålands vackraste bostadsområde på Öra strand. Ett havsnära boende med möjlighet till båtplats. Kommunen har även ett centralt bostadsområde, Storängen med närhet till butik och övrig service. Kommunens vackra natur lockar även varje år familjer att bosätta sig på andra ställen än kommunens bostadsområden.

Senaste årsskifte passerade kommunen 1 600 invånare. Nästa målsättning är att uppnå den högsta noteringen i Hammarland genom tiderna. Enligt Ålands statistik och utredningsbyrås statistik fanns det 1 669 invånare år 1910. Vi får se hur många år det tar innan det målet nås!

 

Kurt Carlsson

Hammarlands kommundirektör