DELA

Ett civiliserat samhälle är välmående om man tar hand om de svaga

DUV eller för er som inte känner oss De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. en pigg 47-årig förening som älskar människor, aktiviteter och samhällsengagemang.
DUV på Åland r.f. är en intresseförening för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. På vår veckoagenda finns allt från ungdomsgårdsaktiviteter, bowling, innebandy, fotboll, folkdans, tjejgrupp till helgläger för barn och ungdomar på lägergården Lottenberg. Dessutom erbjuder vi stödgrupper för föräldrar till barn, ungdomar och vuxna, föräldrastödjare, träffar för syskon och mor-farföräldrar, medlemsluncher, under sommarmånaderna veckoläger, resor, fester och mycket annat.
Under de senaste åren har vi märkt av det allt hårdare samhällsklimatet ute i våra 16 kommuner som tyvärr drabbar våra medlemmar med utvecklingsstörning allt hårdare. Många har inte förmågan att själva föra sin talan eller kunskap om sina rättigheter, vilket många gånger gör att de inte får det stöd de har rätt till, så politiker och beslutsfattare kom ihåg att:
Personer med utvecklingsstörning har enligt vår grundlag samma rättigheter som alla andra medborgare.

Diskriminering är ett ord som tyvärr våra medlemmar råkar ut för allt för allt oftare, främst hos myndigheter som erbjuder service till grav handikappade. Det går hyfsat bra så länge du är rörelsehindrad eller har något annat synligt funktionshinder, när vi kommer till oss som är utvecklingsstörda då börjar problemen …  Det är här DUV som intresseorganisation gasar på alla cylindrar med utlåtanden, skrivelser, kontakt till massmedia, personliga besök, stöd till familjer i myndighetskontakter med mera. Det här är något som alla personer med utvecklingsstörning och familjer har nytta av även ni som ännu inte är våra medlemmar.

Utvecklingsstörning – vad är det? Utvecklingsstörningen är olika hos olika personer, men alla behöver mer stöd än andra. Längre tid att förstå, lära nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. Vad man kan lära sig beror på vilket stöd man får och vilken grad av utvecklingsstörning man har.
Hos en del människor innebär utvecklingsstörningen att de inte kan tala, utan visar sina känslor och sin vilja med kroppen, rösten och ansiktsuttryck. De behöver mycket hjälp av människor de känner väl. Men även om man har en svår utvecklingsstörning, är man glad och ledsen som andra, känner ilska och längtan, har sin favoritmusik och sina älsklingsrätter!
Utvecklingsstörning kan ha olika orsaker. Det kan vara en kromosomförändring, en fosterskada eller en annan skada man fick när man föddes. Olyckor och sjukdomar under uppväxtåren kan också genom skada orsaka utvecklingsstörning. Man kan ha andra funktionshinder tillsammans med utvecklingsstörning, till exempel rörelsehinder, syn- eller hörselnedsättning.

Många människor har en lindrig utvecklingsstörning och kan bo självständigt i egen lägenhet, ha ett arbete eller daglig verksamhet och delta i samhällslivet. De kan läsa sådant som är skrivet på ett lätt språk, och förstår sig på pengar, men kan ändå ha svårt att räkna ut hur mycket lönen räcker till. Även om man har en lindrig utvecklingsstörning och klarar mycket på egen hand, behöver man hjälp och stöd av andra.
Styrelsen för De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.