DELA
Foto: Stefan ÖhbergHISSAD Ett stormigt år har gått sedan Mats Löfström firade valsegern.

Ett år med Mats Löfström i riksdagen

Så här såg det ut för ungefär ett år sedan när Mats Löfström firade valsegern i slutet av april 2015.

Men det har varit ett stormigt första år för hela Ålands riksdagsledamot.
Det började med att dåvarande lantråd Camilla Gunell (S) tyckte att han skulle överväga att byta grupp från den svenska riksdagsgruppen med SFP till Centerns grupp för att få vara i ett regeringsparti i stället för i opposition. Men Löfström tog avstånd från förslaget och valde att stanna kvar hos SFP. Han kanske hade fått ökat inflytande genom att byta grupp till Centern, men för att bygga en karriär längre än en mandatperiod som hela Ålands riksdagsledamot var valet troligtvis klokt.

Politik handlar om förtroende och att inleda sin karriär med ett gruppbyte kunde ha skickat signaler om att Ålands ledamot gör allt för att komma ett steg närmare makten. I stället satt han stadigt i båten när SFP gick mot en oppositionsroll. Från den svenska gruppen kan han representera Åland utan att behöva riskera att trassla in sig i det partipolitiska spelet på hemmaplan.

Året för riksdagen har i mångt och mycket handlat om det dåliga ekonomiska läget i Finland. Löfström beskrev själv ekonomin i ett riksdagsbrev till tidningarna som att till och med Grekland har en bättre tillväxt än Finland. För att vända den ekonomiska trenden presenterade Sipiläs regering tuffa inbesparingskrav.

Vindkraftsstödet till Åland på sammanlagt 60 miljoner euro försvann i februari och utlöste den största sprickan mellan riket och landskapet på länge. Ett finskt handslag går inte att lita på, tyckte åländska politiker i besvikelsen efter det brutna löftet. Inte ärligt av riksregeringen, löd Löfströms dom.

Nästan samtidigt kom Orklas besked om samarbetsförhandlingar på chipsfabriken i Haraldsby. Fabrikens öde avgörs tidigast i slutet av maj och Löfström har lobbat för att frågan om fabrikens fortsatta existens inom Finlands gränser ska synliggöras. Finska producentförbund och fackförbund har uttryckt sin vilja att inte flytta fabriken utanför landets gränser och en digital namninsamling har samlat över 5 600 underskrifter. Det är, åtminstone delvis, Löfströms aktiva kampanjande för chipsfabriken som har lyft frågan även i riksmedierna.

Den åländska riksdagsledamoten står inför flera svåra utmaningar. Han får inte hamna i periferin varken i Helsingfors eller på Åland. Ålands roll ska inte överskattas i riket och för att slå sig fram som en av 200 ledamöter krävs aktivt nätverkande. Att lyckas engagera ålänningarna i rikspolitiken kräver arbete när så mycket av strålkastarljuset här landar på Ålands eget parlamentet.

Mats Löfström beskrevs för ett år sedan före valsegern som en ny typ av åländsk politiker. Den unga, ständigt leende politikern med ett brett kontaktnät gav något av ett kontinentens skimmer över den åländska riksdagsvalrörelsen och med en aktiv kampanj även i sociala medier vann han ålänningarnas förtroende.

Han har lyckats navigera väl igenom sitt stormiga första år. Han har varit tydlig i sitt budskap och transparent i sitt arbete vilket ger förtroende. Det är viktigt att han fortsätter lyckas engagera ålänningarna i vad som händer i Helsingfors, både för det dagliga arbetet och inför ett eventuellt omval om tre år.