DELA

Etanolen en del i omställningen till en grönare bilpark

Etanol, biogas eller elbilar? Svaret kan – måste! – bli alla tre. Och mer.
I fredags nyinvigde miljöminister Carina Aaltonen macken vid Kantarellen under pompa och ståt. Kanske inte världens största grej, att en tankmack öppnar, men det här är den första macken med ett alternativt drivmedel på Åland.
Från nu kan de som har en flexifuel-motor tanka sin bil med ett drivmedel som sänker utsläppen av koldioxid i atmosfären. Bra, trots att allt fler ifrågasätter etanolens vara eller icke vara.

Sverige var tidigt ute med hyllningarna till etanolen. Alla stora och medelstora mackar i vårt västra grannland tvingades att erbjuda sina kunder minst ett alternativt bränsle. Eftersom etanol fungerar i vanliga pumpar, till skillnad från exempelvis biogas som kräver ny dyr utrustning, valde de allra flesta att erbjuda etanolbränslet E85.
Samtidigt subventionerade den svenska staten miljöbilar med 15.000 kronor. Resultatet blev en boom för etanolbilarna.
Men ganska snart slog det tillbaka. Dels framkom att etanolen sotade igen motorerna och många biltillverkare rekommenderade sina kunder att tanka med ren bensin minst var femte tank, vissa så mycket som varannan.

Sedan kom kritiken mot etanolen som bränsle. En rapport från ett FN-organ ifrågasatte etanolens inverkan på matpriserna i tredje världen. Man menade att om man bränner majs och spannmål till bränsle blir basfödan för tredje världen mycket dyrare. Dessutom upptogs i vissa områden bördig jord där det tidigare odlats spannmål av andra grödor som bättre lämpade sig för etanolframställning.
I september i år kom så beskedet att EU vill se över subventionerna av bioetanol, eftersom miljönyttan kan ifrågasättas. I dag blandas bland annat fransk vinetanol i den E10-bensin som vi tankar i vanliga bilar. Vinetanolens miljönytta är kraftigt ifrågasatt då den ”kostar” mycket olja att framställa.
Med rätta tvekade många inför ett bränsle som beskrivits i näst intill religiösa termer av bland andra svenska ministrar.

St1-macken som invigdes i fredags tankar man i stället med ”Etanolix”, St1:s egen variant som bland annat kommer från livsmedelsavfall tycks miljönyttan vara betydligt större än de hittills prövande, inklusive sockerrörsetanolen som används i det svenska E85-bränslet. Det är mycket glädjande.
En grumlande faktor är dock om bränslet kommer att räcka till för en utökad etanolanvändning. St1 försöker bryta sig in på den svenska marknaden, där det i fjol tankades 220.000 kubikmeter etanol. Om man får en stor andel av den marknaden finns en risk att företaget måste skaffa etanol från andra tillverkare, och då minskar miljönyttan.

Är det då etanolen som är nyckeln till att vi får en miljövänligare bilpark i framtiden? Ja, och nej. En bra framställd etanol bidrar, men samtidigt kvarstår andra problem med etanolmotorerna. De drar runt 40 procent mer bränsle, de kräver service oftare. Men som en del i bred karta av olika lösningar, där biogas, snåla dieselmotorer (gärna biodiesel), elbilar/hybrider i olika tappningar och eventuellt vätgasbilar står för andra delar i bilparken, då har etanolen sin plats.
Men framför allt är det glädjande att åland nu fått sin första ”riktiga” mack med ett alternativt bränsle.
Grunden är lagd för en grönare bilpark på Åland.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax