DELA

Etanol ur jordbruksprodukter är inget bra bränslealternativ

Stigande oljepriser och en ökad medvetenhet om växthuseffekt och klimatförändring har aktiverat sökandet efter alternativ till de bränslen som dominerar marknaden i dag. Det gäller dock att hålla huvudet kallt och undvika satsningar som medför negativa effekter för människor och miljö.
Etanol har redan en längre tid setts som ett bra alternativ, eller åtminstone som ett tillskott.. Etanol blandas in i bensin på många håll i världen. Etanolanvändningen omgärdas dock av en hel del frågetecken. Vilka effekter får det lokalt när stora arealer i till exempel Brasilien viks för grödor som skall ge etanol för Europas bilpark?

I en doktorsavhandling
som publicerats vid Chalmers i Göteborg visar forskaren David Johansson att den ökande efterfrågan på bioenergi lett till brant stigande priser på spannmål. På kort tid har majspriset i USA fördubblats eftersom majs i ökande utsträckning används till att framställa etanol som fordonsbränsle. Efterfrågan på majs har dessutom lett till att andra grödor tvingas vika undan för majsodlingen och det i sin tur höjer priserna på till exempel soja och vete.
Många har förställt sig att man först skall odla mat och sedan energigrödor på den mark som blir över, men enligt Johansson fungerar det inte så. Allt styrs av ekonomiska intressen och betalningsvilja. I Svenska Dagbladet konstaterar Johansson att en snabb bioexpansion kan få förödande konsekvenser. Maten blir för dyr för människor i fattiga länder, det finns risk att regnskogar huggs ned och att småskaliga bönder som inte är markägare körs bort.

– Att använda
näringsämnen är inte förenligt med hållbar utveckling, säger Hans Solström, biobränsledirektör vid skogsjätten UPM i en intervju i Hbl.
Enligt Sohlström har biobränslen framtiden för sig, men han menar att det är viktigt att utveckla produkter som inte baserar sig på råvaror som också tjänar som människoföda.
UPM och andra skogsbolag arbetar nu för högtryck med forskning kring framställning av miljövänlig syntetisk diesel ur skogsråvara.
– Det finns gott om stubbar och kvistar i skogen, säger Sohlström i Hbl-intervjun.

Nåja, så enkelt är det
kanske inte. Det krävs ju ganska många stubbar och kvistar om det skall bli något och skogsindustrin har naturligtvis egna ekonomiska intressen i bränslefrågan. Ändå ligger det mycket i Sohlströms resonemang. Det är naturligtvis en etisk fråga, ett moraliskt ställningstagande, om vi i en svältande värld väljer att använda matråvara till att hålla våra bilar, fritidsbåtar och gräsklippare i gång.
Syntetisk diesel av kol gjorde man i Tyskland redan på 1920-talet, men man kan använda också miljövänligare råvaror. Förutom skogsavfall duger bland annat biogas och sopor. Och man får ett miljövänligt drivmedel med hög verkningsgrad.

Just nu pågår
mycket forskning kring koldioxidneutrala bränslen och det är kanske klokt att vi inte i det här skedet binder oss för hårt till etanolalternativet.