DELA

Engagemang gör skillnad

Nya Ålands gästledarserie går vidare. Varje måndag lånar vi ut ledarsidan till en skribent som skriver om samhällsreformen.
Dagens gästledare kommer från finansminister Roger Nordlund.
När jag fick möjlighet att skriva en sommarledare i Nya Åland tänkte jag att det blir en bra möjlighet att skriva om de ekonomiska utmaningar som vi har framför oss den kommande hösten och behovet av en klok politik som håller hjulen rullande på Åland samtidigt som vi söker en långsiktig balans i vår budgetekonomi.
Men ju mer jag tänkt på saken desto mer angeläget har det istället känts att skriva om engagemang och hur viktigt det är att det finns människor som gör skillnad. För det är vi människor som lever och bor här som avgör hur framtiden skall bli för Åland. Vi har hittills haft lyckan att ha haft driftiga och modiga entreprenörer som drivit fram framgångsrika företag som gett arbete och pengar till det åländska samhället.
Samtidigt har vi också haft en självstyrelse som engagerat många människor i det gemensamma samhällsbygget. En del personer har varit engagerade både inom näringsliv och politik. Det har funnits ett gemensamt engagemang för vårt Åland.
Skall vi lyckas föra det åländska samhället framåt är det nog ett måste att vi återigen kan skapa detta gemensamma engagemang för vårt samhälle eftersom det sist och slutligen gynnar alla. Självstyrelsen – rätt använd och rätt utvecklad – ger oss unika möjligheter när vi planerar för framtiden.
Vi har en självstyrelselagsrevision framför som till stora delar kommer att handla om den ekonomiska självstyrelsen, något som borde vara synnerligen intressant och stimulerande för vårt näringsliv. Vi har en samhällsservicereform som långsiktigt skall skapa strukturer för en modern, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar serviceproduktion på Åland.
För att vardera projekten skall lyckas kommer det att fordras engagemang och uthållighet. Den viktiga frågan blir då naturligtvis – hur skapar man och vidhåller man ett starkt engagemang. Svaret på den frågan är troligen – en känsla av att ha en verklig möjlighet att påverka det sammanhang som man lever i och framtiden måste finnas.
Det är en viktig uppgift för den här regeringen att skapa sådana arenor/strukturer som möjliggör samarbete och diskussioner mellan näringsliv och politik om viktiga framtidsfrågor. Åland är ett skuldfritt samhälle med många duktiga företagare vilket borde kunna ge oss goda förutsättningar för framtiden.

Jag vill gärna avsluta med två goda exempel. Det första är Inflyttningsteamet på Kökar. Under mitt besök på Kökar för några veckor sedan hade jag förmånen att få information om hur teamet framgångsrikt på helt frivillig bas jobbar för att få inflyttare till Kökar. De visar på styrkan i det småskaliga samhället, de visar engagemang för sitt samhälle och de gör skillnad.

Det andra exemplet är Bongo Eriksson, en entreprenör och människa vi verkligen skulle ha behövt också idag på Åland. I början på 2000 talet var jag lantråd och sjöfartsstödet var den viktigaste frågan på den politiska agendan mellan Åland och riket. Högsta chefen på finansministeriet besökte Åland och vi förde svåra diskussioner tillsammans med honom och representanter för redarna hela dagen. På kvällen avslutade vi med en middag ute på Långöjen i Eckerö.
Det var sen höst och mörkret började falla när vi en bit in i middagen plötsligt såg en liten båt med två personer i närma sig stugan. Iklädd överlevnadsoverall klev Bongo in och frågade om han kunde få låna lite salt. Det visade sig att Tjudö vingård hade stängt för säsongen och han och hans vän var på väg ut till Bongos fiskarstuga för att koppla av. Eftersom det var Bongo så blev det naturligtvis tal om Ålvados och sällskapet undrade om han hade något med sig som de kunde få smaka på. Bongo beklagade och sade att han tyvärr inte hade något med sig i båten och efter en stund begav han sig iväg och middagen fortsatte.
Döm om vår förvåning när vi efter ca 40 minuter ser samma båt närma sig och en stund senare stiger Bongo in och ställer en halv flaska Ålvados på bordet och säger varsågoda, den här hade jag ute i fiskekojan och så gick han igen. Diskussionsklimatet förändrades betydligt och det berodde inte på innehållet i flaskan utan på den beundran som uppstod för Bongos handlande.
Jag brukar säga att det var Bongo – som genom sin förmåga att förstå att det var ett viktigt tillfälle och därför gjorde något speciellt – räddade sjöfartsstödet. Bongo visade engagemang och han gjorde skillnad.
Fortsatt trevlig sommar önskar
Roger Nordlund (C)
Finansminister