DELA
Foto: Joakim Holmström

En väckarklocka för Hållbart initiativ

Hållbart initiativ växer i Åland Gallup och skulle ta tre mandat om det var val i dag.

Men partiledningen får ett kraftigt underbetyg av de egna sympatisörerna. Det borde vara en väckarklocka för partiet.
Att Hållbart initiativ tar tre mandat i gallupen är inte så förvånande, partiet har ständigt gått bra i Åland Gallup och var också snubblande nära få en tredje stol i lagtingsvalet. Resultatet visar att det fortsättningsvis finns ett stort intresse för klimat- och miljöfrågor bland de åländska väljarna och att den åländska miljörörelsen är stark.

Vad som däremot är anmärkningsvärt är hur låga förtroendesiffror talespersonerna får bland den egna väljarkåren. Knappt 45 procent av gallupdeltagarna som uppger att de röstade på HI i valet ger Alfons Röblom och Annette Bergbo sin röst när det gäller att välja en partiledare/partiledarduo som åtnjuter högst förtroende. Det är med stor marginal sämst av alla partiledare. Också bland de som uppger att de skulle rösta på HI om det var val i dag får duon ett rejält underbetyg, bara 46 procent har högst förtroende för Röblom/Bergbo.

Vad som också sticker ut är att många av HI:s sympatisörer har högst förtroende för antingen Katrin Sjögren (Lib) eller Camilla Gunell (S). Tillsammans har fler än 33 procent av HI:s gallupsympatisörer högst förtroende för Sjögren/Gunell – framom Röblom/Bergbo.

Det är ett anmärkningsvärt tapp från gallupen i oktober. Då var stödet 67 procent för partiledarduon bland de som uppgav att de tänkte rösta på HI. Stödet har alltså rasat med över 20 procentenheter bland de egna sympatisörerna från i slutet av oktober.

Orsakerna kan förstås vara flera. Det är två nya partiledare som inte har prövats i någon större utsträckning. Någon sakpolitik har heller inte presenterats i regeringsprogrammet vilket gör att det är svårt att bedöma partiets inverkan på den politik som ska föras i regeringen. HI har i och för sig en plattare organisation där sakfrågorna är viktigare än personerna.

Men det går inte att bortse från det faktum att HI:s sympatisörer i gallupen valde någon annan än partiets företrädare vad gäller förtroende. Dessutom i mycket större utsträckning än alla andra partisympatisörer.

Det är troligtvis en indikation på ett missnöje med partiets vägval.

Hållbart initiativs väljare är i stor utsträckning sådana som tidigare har röstat på Socialdemokraterna och Liberalerna. Det har vi kunnat se i tidigare gallupar. I regeringsförhandlingarna har HI valt att ingå i ett regeringssamarbete med så gott som alla andra partier förutom liberaler och socialdemokrater. Att välja ett regeringssamarbete där Lib och S står utanför kommer knappast att stärka det åländska hållbarhetsarbetet, det är inte heller långsökt att tänka sig att många av HI:s väljare i större utsträckning delar värderingar som passar bättre in i de liberala och socialdemokratiska partiböckerna än i det nuvarande regeringssamarbetet.

Hur man än vrider och vänder på gallupsiffrorna så är det svårt att komma fram till en annan slutsats än att HI:s egna sympatisörer inte är nöjda med partiledningens arbete. Det borde bli en väckarklocka för det relativt nybildade HI. Siffrorna kan också fungera som vägkost i återstoden av regeringsförhandlingarna. Nu gäller det att leverera resultat i faktiskt hållbarhetsarbete om man vill försvara det stöd som partiet lyckades vinna i valet. Annars kan HI mycket väl riskera att bli en politisk dagslända.