DELA

En uttråkad väljare är en förlorad väljare

När det är val är det viktigt att komma ihåg vem som har makten. Det är kandidaterna som ska engagera väljarna. Inte tvärtom.
Vid det här laget börjar de som är intresserade av riksdagsvalet den 17 april ha en uppfattning om vad kandidaterna har för åsikter. Två debatter har hållits och en till är utlovad. Tidningar och radio intervjuar kandidaterna och snart hålls en tv-sänd debatt i Åland24.
Kandidaterna får sällan utrymme att breda ut sig och motivera sina åsikter så grundligt de vill under debatterna. Debattledare och media vill ha korta kärnfulla svar, helst ja eller nej. Det kan vara frustrerande för kandidaterna.

Men
i riksdagen finns inte mycket utrymme för å ena sidan och å andra sidan. I riksdagen gäller två knappar; ja eller nej. Utan förklaring. Förklaringarna får man ta före eller efter, men ett ja är ett ja och ett nej är ett nej, vare sig man vill göra något över en lång tid eller genast.
Man kan få igenom ett tillägg, men förr eller senare måste man veta vad man vill. Eller så kan man avstå från att rösta.

Samma
sak gäller för lagting och riksdag, för att komma vidare måste man våga ta ställning. Det ligger i uppdragets natur att våga genomdriva det man vill eller avstyra det man inte vill.
Ärenden som bearbetas i åratal för att lagtinget inte kan komma överens eller egentligen inte vill rösta igenom det begravs i utskott och tar upp onödig energi. Då är det bättre med ett kraftfullt nej, för att sedan ta bort ärendet från agendan och gå vidare.

I valkampanjer
krockar politikers vilja att förklara och motivera med medelålänningens ork att ta in information. Att begära att politiker svarar ja eller nej på frågor från väljarna är inte att begära för mycket.
Är man för kärnkraft, men har vissa förbehåll angående slutförvaring eller utbyggnad så är man ändå för kärnkraft. Vill man inte slå ihop kommuner, men vill ha färre av dem är man för kommunsammanslagningar. Till exempel.

Så, väljare
i alla val, ni kan begära ett kort svar av kandidaterna. Vill ni sedan ha motiveringar till svaren ska ni också få det. Det är er kandidaterna ska charma, det är ni som har makten.
Om kandidaterna väljer att ignorera era önskemål så har ni också makten att låta bli att rösta på dem. Och det är det värsta som kan hända en kandidat i ett val.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax